Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem kolejowym w Polsce

Abstract: 
Streszczenie: 

Celem artykułu jest próba udowodnienia, że transport drogą kolejową ładunków ponadgabarytowych w Polsce ma dużą przyszłość, pomimo że w obecnej chwili napotyka wiele trudności, przez co jest stosunkowo mało konkurencyjny do innych środków i gałęzi przewozu. Dodatkowym celem jest wyjaśnienie, czym jest ładunek nadzwyczajny w transporcie kolejowym, jakie wiążą się z nim aspekty prawne i ekonomiczne oraz jakie stawiane są wymogi i warunki techniczne, które muszą być spełnione dla bezpieczeństwa przewozu.

Issue: 
Pages: 
56
72
Download full text in pdf: 
References: 

Durski W., Wybór sposobu transportu ładunku ponadnormatywnego na przykładzie silnika okrętowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 2008, nr 63, s. 97, http://www.fwmt.put.poznan.pl/imgWYSIWYG/admin/File/zeszyty/MRiT_63/10_D... (2010-11-14).

Godlewski J., Zmiany i uzupełnienia do Umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej(SMGS) według tekstu jednolitego z 1 lipca 2008 roku, Konwencja COTIF/CIM a umowa SMGS, Wydawnictwo Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Gdynia 2010, http://www.pisil.pl/images/artykuly/2010/Zmiany_uzupelnienia_Umowa_SMGS.doc (2010-11-14).

Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa2004.

Ładunkoznawstwo. Podrozdz. 3.1. Organizacja przewozów ładunków ponadgabarytowych, s. 20,http://test.melcom.pl/CSK/images/stories/czytelnia/0170.pdf (2010-11-14).

Niebezpieczny Biuletyn Informacyjny DBPK, lipiec-wrzesień 2010, nr 4/8, http://www.dbpk.pl/pliki/Pliki/Biuletyn%20Informacyjny%20DBPK%20nr%208.pdf (2010-11-14).

Podręcznik spedytora, praca zbiorowa pod redakcją D. Marciniak-Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2006, s. 500.

Regulamin PKP Cargo S.A. o ładowaniu i zabezpieczaniu przesyłek towarowych, Centrala PKP Cargo S.A., http://www.pkp-cargo.pl/files/files/structure/000611/Regulamin%20o%20%C5... (2010-11-14).

Regulamin Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT). Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku, PKP Cargo S.A.,http://www.pkp-cargo.pl/files/files/structure/000071/RPT%20od%2001_01_20... (2010-11-14).

Sikorski P.M., Rozmyślania spedytora. Ponadgabaryt kolejowy, http://www.logistics-consultancy.pl/felietony/_doc_html/20021124.html (2010-11-14).

Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją z 7 czerwca 2006 roku, DzU z 28 czerwca 2006 roku, nr 108, poz. 746, http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/0746.htm (2010-11-14).

Szczególne warunki przewozu z cennikiem i zasadami płatności dla przesyłek wagonowych w kolejowej komunikacji towarowej Polska/Słowacja/Czechy/Węgry-Rumunia, część IV, OWP-CIM – Ogólne warunki przewozu w międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej CIT,

PKP Cargo S.A., s. 59–61, http://www.pkp-cargo.pl/files/files/structure/000082/PSCURT%20od%2001%20... (2010-11-14).

Technologie przewozów. Zalety transportu kolejowego w porównaniu z drogowym i perspektywy jego rozwoju, Politechnika Poznańska, s. 24–30, http://kanciapka.cba.pl/Notatki/TP1.pdf (2010-11-14).

Zawiadomienie Mw-601 „O przydatności wagonów do przewozów specjalnie dysponowanych”. http://www.wagony.net/index.php?url=mw601 (2010-11-14).

http://www.chg.pl/projekt_cargo_i_ladunki_ponadgabarytowe.php (2011-03-01).

http://www.logistyka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=49... (2011-03-01).

http://www.pkp-cargo.pl/Przewozy_nadzwyczajne_,235,j,1.html (2010-11-14).

http://www.poland-transport.eu/categories/?lang=pl&categories=415 (2010-11-14).

http://e-clo.dashofer.pl/?sect=art&id=4758&wa=&lp=1 (2011-03-01).

Citation pattern: Salomon A., Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem kolejowym w Polsce, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 67, pp. 56-72, 2010

BibTeX     EndNote