Możliwości rozwoju mostka zintegrowanego na przykładzie statku „Horyzont”

Szymon Brzóska         

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule zawarto analizę konieczności zamontowania systemu mostka zintegrowanego na statku badawczym „Horyzont II” oraz możliwości połączenia jego interfejsu z nowozainstalowanym sonarem patrzącym wprzód. Scharakteryzowano nowoczesne wyposażenie nawigacyjne statku i wpływ jego wykorzystania na wzrost bezpieczeństwa nawigacji. Naświetlono dalsze możliwości rozwoju systemu mostka zintegrowanego na statkach specjalistycznych.

Issue: 
Pages: 
26
29
Download full text in pdf: 
References: 

Catalogue of Admiralty Charts and Publications, NP131, United Kingdom Hydrographic Office, Somerset, UK, 2009.

Performance standards for integrated bridge systems adopted by IMO in 1996, Resolution MSC.64(67).

Produktkatalog, Statens kartverk Sjo, Gunnarshaug trykkeri AS, Oslo 2009.

The American Practical Navigator: an Epitome of Navigation, originally by Nathaniel Bowditch, LL.D., National Imaginary and Mapping Agency, Bethesda, Maryland, USA, 1995.

Citation pattern: Brzóska S., Możliwości rozwoju mostka zintegrowanego na przykładzie statku „Horyzont”, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 67, pp. 26-29, 2010

BibTeX     EndNote