Laboratoryjny model bezprzewodowej sieci pomiarowo-kontrolnej

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule omówiono konfigurację sieci bezprzewodowej ZigBee współpracującej m.in. ze sterownikiem mikroprocesorowym. Opisano zbudowany układ prototypowy urządzenia końcowego sieci ZigBee oraz sposób połączenia z peryferiami. Przedstawiono algorytmy działania modelu.

Issue: 
Pages: 
95
104
Download full text in pdf: 
References: 

AVR2051_BitCloud_Stack_Documentaction.chm – www.atmel.com.

BitCloud Quick Start Guide, Atmel, Application Note AVR2052, Document 8200F-AVR-10/09.

BitCloud User Guide, Atmel, Document 8199E–MCU Wireless–11/09.

DS21051E, http://www.microchip.com.

DS21462B, http://www.microchip.com.

Górniak M., Krywald K., Maśnicki R., Czujniki i przetworniki pomiarowe w sieci przemysłowej M2M, COE 2008, Poznań, 22–25 czerwca 2008, Elektronika, 2008, nr 6, s. 112–113.

Jin-Shya L., Yu-Wei S., Chung- Chou S., A Comparative Study of Wireless Protocols: Bluetooth, UWB, ZigBee, and Wi-Fi, The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON), Taipei (Tajwan), 5–8 Nov. 2007, s. 46–51.

Maśnicki R., Implementacja sieci M2M w przyrządzie wirtualnym, XL MKM, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 12, s. 308–311.

Maśnicki R., The laboratory stand for research of data processing in distributed measurement system, Metrologia dziś i jutro, red. W. Kuciński, L. Swędrowski, monografia, Politechnika Gdańska, MKM, Gdańsk 2009, s. 105–112.

Maśnicki R., The wireless network implementation in the measurement and control system, Polish Journal of Environmental Studies, 2009, vol. 18, s.142–146.

Maśnicki R., Mindykowski J., The virtual instrument based on the ZigBee network, Proc. of 16th IMEKO TC4 Symposium Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence (Italy), 22–24 Sept. 2008.

Olszyna J., Winiecki W., Wireless distributed measurement system utilizing ZigBee technology, PAK 2008, nr 6, s. 353–355.

PCF8591, http://www.semiconductors.philips.com.

Shizhuang L., Jingyu L., Yanjun F., ZigBee Based Wireless Sensor Networks and Its Applications in Industrial, Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics, Jinan (China), 18–21 August 2007, s. 1979–1983.

ZigBit™ 2.4 GHz Wireless Modules, Atmel, Document 8226B- MCU Wireless-06/09.

Citation pattern: Maśnicki R., Witek P., Laboratoryjny model bezprzewodowej sieci pomiarowo-kontrolnej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 66, pp. 95-104, 2010

BibTeX     EndNote