Analiza porównawcza standardowej i elektronicznej mapy nawigacyjnej

Katarzyna Tarasiuk         

Abstract: 
Streszczenie: 

W prezentowanym artykule przedstawiono analizę porównawczą mapy standardowej z mapą elektroniczną. Uzyskano ją na zasadzie wyboru charakterystycznych elementów, które składają się na mapę oraz opisania ich w odpowiednim rozdziale. Każdy rozdział składa się z opisu danego elementu oddzielnie w mapie standardowej i elektronicznej, a następnie ukazuje różnice występujące pomiędzy tymi elementami w obu rodzajach map. Celem artykułu jest rozwiązanie ważnego problemu współ-czesnej nawigacji, jakim jest ukazanie różnic pomiędzy tymi mapami, oraz zaprezentowanie zalet, jakimi dysponuje mapa elektroniczna.

Issue: 
Pages: 
86
94
Download full text in pdf: 
References: 

Bosy J., Układy geodezyjne i kartograficzne, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Encyklopedia Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Konwencja SOLAS (Safety of Life at Sea) 1974.

Resolution A.817(19), Performance Standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS), 23 November 1995.

Weintrit A., Elektroniczna mapa nawigacyjna: wprowadzenie do nawigacyjnych systemów informacyjnych ECDIS, Wydawnictwo Uczelniane WSM w Gdyni, Gdynia 1997.

Weintrit A., Dziula P., Morgaś W., Obsługa i wykorzystanie systemu ECDIS: przewodnik do ćwiczeń na symulatorze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna.

http://www.iho-ohi.net/english/home/.

http://www.imo.org/.

http://www.transas.com/.

Citation pattern: Tarasiuk K., Analiza porównawcza standardowej i elektronicznej mapy nawigacyjnej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 63, pp. 86-94, 2009

BibTeX     EndNote