Istota wielokryterialnego podejmowania decyzji remontowo-modernizacyjnych w okrętowych systemach elektroenergetycznych

Abstract: 
Streszczenie: 

Artykuł zawiera zagadnienia związane z optymalizacją wyboru urządzeń elektrycznych podczas prac remontowych lub modernizacyjnych okrętowego systemu elektroenergetycznego. Wybór tych urządzeń w warunkach rynkowych powinien być efektywny technicznie i ekonomicznie. Rezultatem powinien być wybór optymalny.

Issue: 
Pages: 
57
65
Download full text in pdf: 
References: 

Arendt R., Kwiesielewicz M., Kowalski Z., Uden E. van, System z bazą wiedzy i procedurami wspomagającymi podejmowanie decyzji do projektowania automatyki podsystemów energetycznych statków. Algorytmizacja dostępnych metod podejmowania decyzji do rozwiązywania zagadnień projektowych – analiza modelu decyzyjnego, praca badawcza, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003.

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, pod red. K. Kukuły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Carlsson Ch., Fuller R., On fuzzy screening systems, Proceedings of the Third Europen Congreis Intelligent Technigues and Soft Computing, Aachen 1995.

Damazy L., Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

Kahl T., Sieci elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1984.

Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Nowak T., Kryteria doboru kabli w okrętowych systemach elektroenergetycznych, rozprawa, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2008.

Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, New York 1980.

Śmierzchalski R., Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku, Gryf, Gdańsk 2004.

Citation pattern: Nowak T., Istota wielokryterialnego podejmowania decyzji remontowo-modernizacyjnych w okrętowych systemach elektroenergetycznych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 66, pp. 57-65, 2010

BibTeX     EndNote