Badanie silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym składowe subharmoniczne

Abstract: 
Streszczenie: 

Jednym z najczęściej występujących zaburzeń jakości napięcia są odkształcenia jego przebiegu, które zazwyczaj wiążą się z obecnością wyższych harmonicznych. W niektórych systemach elektroenergetycznych oprócz wyższych harmonicznych występują również składowe interharmoniczne i subharmoniczne. Ich obecność powoduje dodatkowe straty mocy oraz wzrost obciążeń cieplnych silników indukcyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu subharmonicznych na prądy i nagrzewanie silnika indukcyjnego.

Issue: 
Pages: 
49
56
Download full text in pdf: 
References: 

Abreu J.P.G. de, Emanuel A.E., Induction motor thermal aging caused by voltage .istortion and imbalance: loss of useful life and its estimated costs, IEEE Transactions on Industry Applications, January/February 2002, vol. 38, s. 12–20.

Barros J., Apraiz M. de, Measurement of subharmonics in power voltage, Proc. of 2007 IEEE Power Tech, Lausanne, Switzerland, 1–5 July 2007, s. 1736–1740.

Fuchs E.F., Roesler D.J., Kvacs K.P., Aging of electrical appliances due to harmonics of the power system voltage, IEEE Trans. on Power Delivery, Jul. 1986, vol. PWRD-1, no. 3, s. 301–307.

Fuchs E.F., Roesler D.J., Masoum M.A.S., Are harmonics recommendations according to IEEE and IEC too restrictive?, IEEE Trans. on Power Delivery, 2004, 19(4) s. 1775–1786.

Gnaciński P., Effect of power quality on windings temperature of marine induction motors. Part I. Machine model, Energy Conversion and Management, Elsevier, October 2009, vol. 50, no. 10, s. 2463–2476.

Gnaciński P., Effect of unbalanced voltage on windings temperature, operational life and load carrying capacity of induction machine. Energy Conversion and Management, April 2008, vol. 49, no. 4, s. 761–770.

Gnaciński P., Energy saving work of frequency-controlled induction cage machine, Energy Conversion and Management, Elsevier, March 2007, vol. 48, no. 3, s. 919–926.

Gnaciński P., Prediction of windings temperature rise in induction motors supplied with distorted voltage. Energy Conversion and Management, April 2008, vol. 49, no. 4, s. 707–717.

Gnaciński P., Windings temperature and loss of life of an induction machine under voltage unbalance combined with over or undervoltages, IEEE Trans. on Energy Conversion, June 2008, vol. 23, no. 2, s. 363–371.

Gnaciński P., Wybrane zagadnienia wpływu jakości energii elektrycznej na obciążenia cieplne silników indukcyjnych klatkowych małej mocy, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009.

Gnaciński P., Mindykowski J., Tarasiuk T., Effect of power quality on windings temperature of marine induction motors. Part II. Results of investigations and recommendations for related regulations, Energy Conversion and Management, Elsevier, October 2010, vol. 50, no. 10, s. 2477–2485.

Gnaciński P., Pepliński M., Szweda M., The effect of subharmonics on induction machine heating, Proc. of 13th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2008, Poznań, 1–3 września 2008, s. 826–829.

Gnaciński P., Pepliński M., Szweda M., The effect of subharmonics on the flux in an induction cage machine, Proc. of 5th International Workshop Compatibility in Power Electronics CPE’07, Gdańsk-Jelitkowo, 29 maja–1 czerwca 2007 (CD-ROM).

Gnaciński P., Pepliński M., Szweda M., Wpływ podharmonicznych na obciążenie cieplne silnika indukcyjnego, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 2009, nr 84, s. 97–101.

Ho S.L., Fu W.N., Analysis of indirect temperature-rise tests of induction machines using time stepping finite element method, IEEE Transactions on Energy Conversion, March 2001, vol. 16, no. 1, s. 55–60.

Latek W., Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle, WNT, Warszawa 1979.

PN-EN 61000-2-4:2003, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 2–4. Środowisko – Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych.

Tennakoon S., Perera S., Robinson D., Flicker attenuation – Part I: Response of three-phase induction motors to regular voltage fluctuations, IEEE Transactions on Power Delivery, April 2008, vol. 23, no. 2, s. 1207–1214.

Citation pattern: Gnaciński P., Pepliński M., Szweda M., Badanie silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym składowe subharmoniczne, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 66, pp. 49-56, 2010

BibTeX     EndNote