Analiza rozdziału obciążeń między równolegle pracujące prądnice na przykładzie wybranych statków

Mariusz Górniak         Mariusz Szweda         

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule omówiono wskaźniki rozdziału mocy czynnej, biernej, prądu oraz wyniki ich pomiaru w systemach wybranych jednostek pływających. Pomiary wykonano podczas normalnej eksploatacji statków. Ze szczególną uwagą odniesiono się do stanów dynamicznych, czyli gwałtownych zmian obciążenia elektrowni okrętowej, mających duży wpływ na poprawną ocenę rozdziału obciążeń między pracującymi równolegle prądnicami. Dotychczas oceniano rozdział obciążeń głównie w stanach ustalonych.

Issue: 
Pages: 
37
48
Download full text in pdf: 
References: 

Czarkowski D., Mindykowski J., Olesz M., Szmit E., Szweda M., Electric Power Quality in Isolated Systems – Requirements and Examples of Analysis, 5th International Conference-Workshop – CPE, Gdańsk 2007.

Hashad M., Mindykowski J., New algorithm for estimation of correctness of active and reactive power distribution among generating sets operating in parallel, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma-Not, 2008, nr 11.

IEEE Std. 1459-2000, IEEE trial-use standard, Definition for the measurement of electric power quantities under sinusoidal, nonsinusoidal, balance or unbalanced conditions.

Mindykowski J., Dlaczego problem jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych zasługuje na szczególną uwagę?, konferencja Elektrotechnika – Prądy Niesinusoidalne EPN, Lubiatów 2004.

Mindykowski J., Szmit E., Tarasiuk T., Czarkowski D., Jakość energii elektrycznej na jednostkach pływających, Napędy i Sterowanie 9(89) VIII.

Mindykowski J., Tarasiuk T., Jakość energii elektrycznej a ekonomiczna eksploatacja okrętowych systemów technicznych, Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej JUEE, 1998, t. 4, nr 2, s. 33–39.

Mindykowski J., Tarasiuk T., Szmit E., Czarkowski D., Diagnostyka izolowanego systemu elektroenergetycznego na przykładzie jednostki pływającej, Diagnostyka, 2006, nr 2(38), Wydział Nauk Technicznych PAN.

Mindykowski J., Tarasiuk T., Szweda M., Raport z badań jakości energii elektrycznej na statku „IMOR”, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005.

Mindykowski J., Tarasiuk T., Szweda M., Raport z badań jakości energii elektrycznej na statku wojennym, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2004.

Polski Rejestr Statków, Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich, część VIII, Instalacje elektryczne i systemy sterowania, PRS, Gdańsk 2007.

Szweda M., Rozdział mocy – jako parametr jakości energii elektrycznej w sieciach okrętowych, IV Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC’05, Łódź, Zeszyt Elektryka 2005, nr 103, s. 121–128.

Szweda M., Wybrane zagadnienia jakości energii elektrycznej na statkach morskich, Kongres SEP, Warszawa 2009.

Tarasiuk T., Ocena jakości energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, Prace Naukowe Akademii Morskiej, Gdynia 2009.

Wyszkowski S., Elektrotechnika okrętowa, tom 1, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Citation pattern: Górniak M., Szweda M., Analiza rozdziału obciążeń między równolegle pracujące prądnice na przykładzie wybranych statków, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 66, pp. 37-48, 2010

BibTeX     EndNote