Problemy wykorzystania elektronicznych katalogów map morskich

Tadeusz Pastusiak         

Abstract: 
Streszczenie: 

Papierowe katalogi map różnych producentów są jednolite w sposobie przedstawiania informacji użytkowej dla planowania podróży. Elektroniczne katalogi map są bardzo zróżnicowane w swojej formie i treści. Niejednolitość podstawowych definicji i różny stopień kontroli i dogodności obsługi przez użytkownika mogą prowadzić do składania błędnych bądź niekompletnych zapotrzebowań na mapy do realizacji bezpiecznej podróży. Wydaje się celowe częściowe ujednolicenie interfejsu katalogów map. Jednocześnie należałoby zapoznawać użytkowników z zagrożeniami płynącymi z różnorodności formy i treści katalogów map na etapie szkolenia wstępnego oraz udostępniać istniejące na statku katalogi i mapy elektroniczne przy każdorazowym okrętowaniu na nowy statek.

Issue: 
Pages: 
74
85
Download full text in pdf: 
References: 

Admiralty Digital Catalogue v.1.6.0, UKHO.

Catalogue of Admiralty Charts and Publications NP131, 2009 Edition, UKHO.

C-MAP Chart Catalog v.2.4.0.8, Jeppesen Norway A/S.

PRIMAR Chart Catalogue 4.3, PRIMAR Stavanger.

Transas Chart World Folio v.3.2.332, WF 28, Transas Marine Ltd.

Weintrit A., The Electronic Chart Display ad Information System (ECDIS) – An Operational Handbook, A Balkema Book, CRS Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London – New York – Leiden 2009.

http://charts.noaa.gov.

http://ic-enc.org.

http://www.chartworld.com.

http://www.nauticalcharts.noaa.gov.

http://www8.garmin.com.

Citation pattern: Pastusiak T., Problemy wykorzystania elektronicznych katalogów map morskich, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 63, pp. 74-85, 2009

BibTeX     EndNote