Analiza rozkładu sił skrawania podczas zmiennych warunków obróbki wałów wykonanych ze stali nierdzewnej

Analysis of Distribution of Cutting Forces during Variable Treatment Conditions of Shafts Made of Stainless Steel
Abstract: 

One of the greatest problem of modern production techniques is the achievement of an appropriate quality at minimal costs and accompanied by the production efficiency increase. During finish treatment the final dimensions as well as functional properties are imparted to a given element by application of proper treatment type. The paper presents the results of influence of changing treatment conditions on the value of the cutting forces during cutting process. The turning process of shaft pins ? 59 mm in diameter, made of X5CrNi18-10 stainless steel was carried out on a CDS6250BX-1000 universal lathe. The turning process was conducted by a cutting tool with CCMT09T302WF, CCMT09T304WF and CCMT09T308WF replacable inserts. The measurement of cutting forces during turning was recorded using a DKM 2010 dynamometer.

Streszczenie: 

Jednym z najważniejszych problemów współczesnych technik wytwarzania jest zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobu, przy minimalizacji kosztów i jednoczesnym wzroście wydajności produkcji. Podczas obróbki wykończeniowej nadawane są ostateczne wymiary i właściwości użytkowe danego elementu. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany warunków obróbki na wartość sił podczas toczenia wałów wykonanych ze stali nierdzewnej. Badania przeprowadzono na wałku o średnicy 59 mm wykonanego ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10. Proces toczenia czopów wału przeprowadzono na tokarce uniwersalnej kłowej CDS6250BX-1000. Podczas badań wykorzystano nóż tokarski z wymiennymi płytkami skrawającymi CCMT09T302WF, CCMT09T304WF oraz CCMT09T308WF. Pomiar sił skrawania podczas toczenia wykonano siłomierzem DKM 2010.

Słowa kluczowe: 
siły skrawania
stal nierdzewna
Issue: 
Pages: 
120
130
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Burakowski, T., 1999, Tribologia a inżynieria powierzchni, Tribologia, nr 6.

Burakowski, T., Marczak, R., 1995, Eksploatacyjna warstwa wierzchnia i jej badanie, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, nr 3.

Burakowski, T., Marczak, R., Senatorski, J., Szumniak, J., 1998, Konstytuowanie eksploatacyjne warstwy wierzchniej w procesie tarcia technicznie suchego, Problemy Eksploatacji, nr 2.

Cicholska, M., Czechowski, M., 2005, Materiałoznawstwo okrętowe, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Dyl, T., 2013, Finishing Intermetallic Coatings in Order to Reduce the Surface Roughness, Journal of KONES, vol. 20, no. 1.

Dyl, T., 2013, The Finishing of Composite Coatings in Aspect of Surface Roughness Reduction, Journal of KONES, vol. 20, no. 2.

Dyl, T., Starosta, R., 2011, Wpływ geometrii i gatunku płytek skrawających na strukturę geometryczną toczonych powłok stopowych, Inżynieria Materiałowa, nr 4.

Dyl, T., Starosta, R., 2012, Określenie wpływu geometrii i rodzaju materiału płytek skrawających na topografię toczonych powłok kompozytowych, Inżynieria Materiałowa, nr 6.

Labuda, W., 2014, The Analysis of Cutting Tool Geometric on Cutting Forces and Surface Roughness of Steel Applied to Marine Pumps Shaft Pins, Journal of KONES, vol. 21, no. 1.

Labuda, W., Charchalis, A., 2014, Ocena wpływu geometrii noża tokarskiego na strukturę geometryczną powierzchni czopów wałów wykonanych ze stali austenitycznej, Logistyka, nr 6.

Nadolny, K., Selech, J., Tyczewski, P., 2003, Zmiany struktury geometrycznej powierzchni powstałe podczas testów zużyciowych, Tribologia, nr 5.

Przybylski, W., 2005, Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Przybylski, W., 2008, Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Starosta, R., Dyl, T., 2011, Obróbka wykańczająca natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al, ocena zużycia borazonowych płytek skrawających, Tribologia. Teoria i Praktyka, nr 4.

Citation pattern: Labuda W., Analiza rozkładu sił skrawania podczas zmiennych warunków obróbki wałów wykonanych ze stali nierdzewnej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 100, pp. 120-130, 2017

BibTeX     EndNote