Vibrations in Marine Power Transmission System

Drgania okrętowych układów przeniesienia napędu
Abstract: 

Analizy drgań okrętowych maszyn i konstrukcji są jednymi z najważniejszych podczas procesu projektowania oraz ich eksploatacji. Drgania kadłuba statku (z nadbudówką i korpusem silnika głównego włącznie) są analizowane oddzielnie od drgań układu przeniesienia napędu. Wyróżnia się trzy typy drgań układu napędowego: drgania giętne, sprzężone wzdłużne oraz skrętne. Wśród nich drgania skrętne są zwykle najgroźniejsze dla linii wałów wału korbowego. Mogą one zwiększyć prawdopodobieństwo uszkodzenia wału korbowego poprzez jego złamanie lub wygięcie. Z tego powodu w artykule skupiono się na analizie drgań skrętnych okrętowych układów napędowych. Zaprezentowano obliczenia drgań skrętnych układu napędowego wyposażonego w średnioobrotowy silnik główny. Analizę przeprowadzono metodą elementów skończonych, której procedura została napisana w programie Matlab. Zastosowano ją do obliczeń holownika wyposażonego w silnik o mocy 350 HP.

Streszczenie: 

Vibration analyses of marine machines and structures are one of the most important during the design process as well as during exploitation. Vibrations of ship hull (including superstructure and main engine body) are separately analysed from the vibrations of power transmission system. Vibrations of propulsion system include three types: lateral vibration, coupled axial vibration and torsional vibration. Among them, torsional vibrations are usually the most dangerous for the shaft line and the crankshaft. These vibrations may cause the increasing failure of the engine crankshaft as broken and bent shaft. Therefore, this article focuses on the study of torsional vibration of ship propulsion system. Calculation of torsional vibration of propulsion system with a medium-speed main engine is presented. The analysis is based on finite element method, with the code written in Matlab software. The result of this paper is applied for the tugboat with the engine of power 350 HP.

Słowa kluczowe: 
marine propulsion ship vibrations
torsional vibration
marine propulsion system
Issue: 
Pages: 
37
50
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Géradin, M., Rixen, D., 1994, Mechanical Vibrations, Wiley, West Sussex.

Geveci, M., Osburn, A.W., Franchek, M.A., 2005, An Investigation of Crankshaft Oscillations for Cylinder Health Diagnostics, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 19, s. 1107–1134.

Iijima, K., Yao, T., Moan, T., 2008, Structural Response of a Ship in Severe Seas Considering Global Hydroelastic Vibrations, Marine Structures, vol. 21, s. 420–445.

Lin, T.R., Pan, J., O'Shea, P.J., Mechefske, C.K., 2009, A Study of Vibration and Vibration Control of Ship Structures, Marine Structures, vol. 22, s. 730–743.

Murawski, L., 2003, Static and Dynamic Analyses of Marine Propulsion Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Murawski, L., 2004, Axial Vibrations of a Propulsion System Taking into Account the Couplings and the Boundary Conditions, Journal of Marine Science and Technology, vol. 9, no. 4, s. 171–181.

Murawski, L., 2005, Shaft Line Whirling Vibrations: Effects of Numerical Assumptions on Analysis Results, Marine Technology and SNAME News, vol. 42, no. 2, s. 53–61.

Murawski, L., Charchalis, A., 2014, Simplified Method of Torsional Vibration Calculation of Marine Power Transmission System, Marine Structures, vol. 39, s. 335–349.

Nestorides, E.J., 1958, A Handbook on Torsional Vibration, Cambridge University Press, Cambridge.

Rao, S.S, 1995, Mechanical Vibrations, Wiley, West Sussex.

Reddy, J.N., 1993, Introduction to the Finite Element Method, McGraw-Hill, Inc.

Senjanović, I., Vladimir, N., Tomić, M., Hadžić, N., Malenica, Š., 2014, Some Aspects of Structural Modelling and Restoring Stiffness in Hydroelastic Analysis of Large Container Ships, Ships and Offshore Structures, vol. 9, no. 2, s. 199–217.

Thomson, W.T., 1982, Theory of Vibration with Applications, Prentice Hall, New Jersey.

Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L., 2005, The Finite Element Method, vol. 1: The Basis, Butterworth- Heinemann, Oxford.

Citation pattern: Van Doan D., Murawski L., Vibrations in Marine Power Transmission System, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 100, pp. 37-50, 2017

BibTeX     EndNote