Wybrane strategie sterowania redundantnymi urządzeniami okrętowymi

Selected Control Strategies of Redundant Marine Equipment
Abstract: 

This paper presents selected control strategies of redundant devices implicted in one program so that there is a possibility to change the operating mode depending on situation. The problem was evolved on pumps example becaue of their often use both in marine, and shore environment. Simulation model was based on two parallel pumps working in one system. First and second control mode assumes one of the pump working as ‘Master’ and second as ‘Stand-by’. It gives freedom in selection which pump is ‘Master’ and opportunity to change the choice. Third mode comprehends rotating work of two pumps depending on medium pressure value in the system. The control was implemented by using Programmable Logic Controller (PLC) and Human Machine Interface (HMI). Described strategies were checked and simulated in a few different configurations. The aim was to present several complementary solutions to achieve efficient and optimum use of the devices.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia wybrane strategie sterowania urządzeniami redundantnymi zawarte w jednym programie, dzięki czemu istnieje możliwość zmiany trybu pracy w zależności od sytuacji i zapotrzebowania. Sterowanie zrealizowano z wykorzystaniem sterownika programowalnego PLC oraz panelu operatorskiego HMI. Celem pracy było przedstawienie kilku uzupełniających się rozwiązań, do efektywnego i optymalnego wykorzystania urządzeń okrętowych.

Słowa kluczowe: 
urządzenia okrętowe
redundancja
sterowanie
sterownik programowalny
Issue: 
Pages: 
9
19
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Chybowski, L., 2002, Wybrane zagadnienia modelowania redundantnych zespołów pompowych instalacji okrętowych przy użyciu metody drzewa uszkodzeń (FTA), Zeszyty „Efektywność Siłowni Okrętowych i Stacjonarnych”, KGTU, Kaliningrad.

Chybowski, L., 2012, Qualitative and Quantitative Multi-Criteria Models of the Importance of the Components in Reliability Structure of a Complex Technical System, Journal of KONBIN, vol. 4(24), s. 108–113.

Chybowski, L., Matuszak Z., 2010, Reliability Importance Analysis of Marine Technical Systems Elements, Autobusy, nr 6. COMSOL Multiphysics® Modeling Software, http://www.comsol.com.

Kamiński, K., 2006, Programowanie w STEP7 MicroWin, Gryf, Gliwice. Kamiński, K., 2007, Programowanie paneli operatorskich, Gdynia.

Liberacki, R., 2010, Selected Aspects of Determining the Reliability of the Pump Subsystems with Redundancy, Used in Main Engine Auxiliary Systems, Journal of POLISH CIMAC, vol. 5, no. 2, s. 108–113.

Łobos, E., Momot, M., 2002, Reliability Design of Complex Systems by Minimalizing the Lifetime Variance, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. Siemens, Simatic S7-200, dokumentacja techniczna, 2008.

Śmierzchalski, R., 2005, Automatyzacja systemów elektromagnetycznych statku, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Citation pattern: Albrecht A., Muc A., Szeleziński A., Wybrane strategie sterowania redundantnymi urządzeniami okrętowymi, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 100, pp. 9-19, 2017

BibTeX     EndNote