Określenie ograniczeń bezpieczeństwa żeglugi jednostek morsko-rzecznych i śródlądowych na podstawie badań eksperymentalnych

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule określono ograniczenia bezpieczeństwa żeglugi ze szczególnym uwzględnieniem jednostek morsko-rzecznych i śródlądowych. Podstawą analizy ryzyka nawigacyjnego były badania ekspe-rymentalne.

Issue: 
Pages: 
47
61
Download full text in pdf: 
References: 

Bąbczyńska-Jelonek Z., Zapomniany sektor, „Namiary na Morze i Handel”, nr 23/2006.

Canadian Shipowners’ Association – Teekay Vancouver, Marpol Annex VI Consultation Meeting, Washington, DC, February 2006.

Czerny M., Materiały Zarządu Głównego PTTK, Komisja Turystyki Żeglarskiej.

Luks K., Otworzyć Zalew na Europę, „Namiary na Morze i Handel”, nr 23/2006.

Materiały Urzędu Morskiego w Gdyni, Intrasea I, Intrasea II, Gdynia 2007.

Nikolayev V.K., The Purposes, Objectives and Principles of Development of Inland Water Transportation In Russia In The Future, Head of The Volga-Baltic State Basin Board of Waterways and Navigation, Inland Waterway Vision 2020, Helsinki 2004.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji dróg wodnych.

Rutkowski G., Modelowanie domeny statku w procesie manewrowania w ograniczonych akwenach, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Prace Naukowe „T”, Warszawa 2001. G. Rutkowski: Określenie ograniczeń bezpieczeństwa żeglugi jednostek... 61

Rutkowski G., Zastosowanie modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego statków poruszających się w akwenach ograniczonych, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Prace Naukowe „T”, Warszawa 2001.

Siekanowicz R., Stromski L., Perspektywy żeglugi bliskiego zasięgu – „Short Sea Shipping” w połączeniu ze środkami śródlądowego transportu wodnego i turystyki w obszarze Dolnej Wisły w aspekcie międzynarodowej drogi wodnej E70, Intrasea II, Gdynia 2007.

Strategia Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, marzec 2006.

Załącznik 1 do Rozporządzenia nr 77 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 roku.

Załącznik 3 do Rozporządzenia nr 77 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 roku.

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2001–2005, Główny Urząd Statystyczny, Wrocław 2006.

http://inlandwaterways.lrh.usace.army.mil/.

http://www.inlandnavigation.org.

http://www.intrasea.org.

http://www.kolej.most.org.pl/transport_w_liczbach/index.htm.

http://www.pfz.org.pl.

http://www.rzgw.gda.pl.

http://www.wisla.turystyka.pl/locja.

Citation pattern: Rutkowski G., Określenie ograniczeń bezpieczeństwa żeglugi jednostek morsko-rzecznych i śródlądowych na podstawie badań eksperymentalnych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 63, pp. 47-61, 2009

BibTeX     EndNote