O niezwykłych kanałach rozpadu cząsteczek tetrahydrofuranu bombardowanych jonami O+

Unusual fragmentation pathways of tetrahydrofuran molecules induced by O+ impact

Tomasz Wąsowicz         Bogusław Pranszke         

Abstract: 

In the present study, the collisions of the tetrahydrofuran molecules (THF, C4H8O) with the O+ cations are investigated exploiting the collision-induced emission spectroscopy. Formation of the excited OH(A2?+) radicals was observed among the other fragments. The hydroxy group is not a structural unit of the ring of tetrahydrofuran molecule, thus detection of its A2?+- X2? emission bands supports formation of unexpected fragmentation pathways of THF via the hydrogen atom relocation. The possible collisional mechanisms as well as fragmentation channels for OH formation in THF are discussed.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym zderzano jony dodatnie tlenu O+ z cząsteczkami tetrahydrofuranu (THF, C4H8O). Zaobserwowano fragmentację THF-u na szereg fragmentów atomowych i cząsteczkowych, wśród których zarejestrowano wzbudzone rodniki OH(A2?+). Ponieważ pierścień tetrahydrofuranu nie posiada grupy hydroksylowej, zatem detekcja pasm emisyjnych OH(A2?+-X2?) jest dowodem migracji wodoru i formowania się unikatowych kanałów rozpadu THF-u. W artykule zaproponowano prawdopodobne procesy zderzeniowe oraz ścieżki fragmentacji prowadzące do powstania fragmentów OH.

Słowa kluczowe: 
tetrahydrofuran
fragmentacja
zderzenia
jony tlenu
Issue: 
Pages: 
134
142
Download full text in pdf: 
References: 

Bacchus-Montabonel M.-C., Ab initio treatment of ion-induced charge transfer dynamics of isolated 2-deoxy-D-ribose, The Journal of Physical Chemistry A, 2014, no. 118, p. 6326-6332.

Bass A.M., Broida H.P., A Spectrophotometric Atlas of the Spectrum of CH from 3000A to 5000A, U.S. Dept. of Commerce, National Bureau of Standards, Washington 1961.

Bowen R.D., Ion-Neutral Complexes, Accounts of Chemical Research, 1991, no. 24, p. 364-371.

Ehbrecht A., Kowalski A., Ottinger C., Hot-atom chemiluminescence: a beam study of the reactions C(3P)+H2›CH(A 2?, B 2?-, C 2?+)+H, Chemical Physics Letters, 1998, no. 284, p. 205–213.

Giuliani A., Limao-Vieira P., Duflot D. et al., Electronic states of neutral and ionized tetrahydrofuran studied by VUV spectroscopy and ab initio calculations, The European Physical Journal D, 2009, no. 51, p. 97–108.

Hatano Y., Interaction of vacuum ultraviolet photons with molecules. Formation and dissociation dynamics of molecular superexcited states, Physics Reports, 1999, no. 313, p. 109–169.

Luque J., Crosley D.R., LIFBASE: Database and Spectral Simulation (Version 1.5), SRI International Report MP 99-009, 1999.

Müller U., Bube T., Schulz G., Electron impact dissociation of H20: emission cross sections for OH*, OH +*, H*, and H20 +* fragments, Zeitschrift für Physik D: Atoms, Molecules and Clusters, 1993, no. 25, p. 167–174.

Oliński R., Jurgowiak M., Iron metabolism, oxidative DNA damage and atherosclerosis, Acta Angiologica, 2002, no. 8, p. 37–44.

Pinchuk V.M., Plakhotnik A.V., Pinchuk T.V., Spatial and electronic structure of Li+ complexes with tetrahydrofuran and its methyl derivatives, Journal of Structural Chemistry, 1994, no. 35, p. 122–125.

Pranszke B., Aparatura do zderzeń wiązek jonowych z gazowymi tarczami, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2015, nr 91, s. 142–148.

Rudeka B., Arndt A., Bennett D. et al., Ion induced fragmentation cross-sections of DNA constituents, The European Physical Journal D, 2015, no. 69, p. 237.

SenGupta S., Upadhyaya H.P., Kumar A. et al., Detection of OH radical in laser induced photodissociation of tetrahydrofuran at 193 nm, The Journal of Chemical Physics, 2005, no. 122, p. 124–309.

Wąsowicz T.J., Kivimaki A., Dampc M. et al., Photofragmentation of tetrahydrofuran molecules in the vacuum-ultraviolet region via superexcited states studied by fluorescence spectroscopy, Physical Review A, 2011, no. 83, p. 033411-1–033411-10.

Wąsowicz T.J., Pranszke B., Fragmentation of tetrahydrofuran molecules by H+, C+, and O+ collisions at the incident energy range of 25-1000 eV, The Journal of Physical Chemistry A, 2015, no. 119, p. 581-589.

Wąsowicz T.J., Pranszke B., Observation of the hydrogen migration in the cation-induced fragmentation of the pyridine molecules, The Journal of Physical Chemistry A, 2016, no. 120, p. 964–971.

Citation pattern: Wąsowicz NULL, Pranszke B., O niezwykłych kanałach rozpadu cząsteczek tetrahydrofuranu bombardowanych jonami O+, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 134-142, 2016

BibTeX     EndNote