Badania wstępne charakterystyk pracy łożyska ślizgowego za pomocą emisji akustycznej

Preliminary analysis of characteristics of slide bearing with using acoustic emission
Abstract: 

The paper describes the acoustic emission and the necessary equipment for measurements using this method. The authors describe the research station, where the slide bearing study was conducted with using the acoustic emission method. They also show how to conduct preliminary studies on the possibility of using acoustic emission method to study the working conditions of a slide bearing. The influence of change in rotational speed of the shaft journal and the bearing load on the acoustic emission signal was analysed.

Streszczenie: 

W artykule opisano emisję akustyczną oraz aparaturę niezbędną do pomiarów przy użyciu tej metody. Omówiono stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono badania łożyska ślizgowego metodą emisji akustycznej. Przedstawiono sposób przeprowadzania badań wstępnych dotyczących możliwości zastosowania emisji akustycznej do badania warunków pracy łożyska ślizgowego. Przeanalizowano wpływ zmiany prędkości obrotowej czopa wału oraz obciążenia łożyska na sygnał emisji akustycznej.

Słowa kluczowe: 
emisja akustyczna
łożysko ślizgowe
Issue: 
Pages: 
46
58
Download full text in pdf: 
References: 

Acoustic Emission Preamplifiers. Specification, Vallen-Systeme GmbH, 2015.

AE Testing (AT). Fundamentals – Equipment – Data Analysis (Overview), Vallen-Systeme GmbH, 2005.

Al-jumaili S., Pearson M., Holford K., Eaton M., Pullin R., Acoustic emission source location in complex structures using full automatic delta T mapping technique, Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, no. 72–73 p. 513–524.

AMSY-6. System description, Vallen-Systeme GmbH, 2010.

Introduction to Acoustic Emission NDT, http://www.geocities.ws/raobpc/AET.html [dostęp 26 marca 2016].

Malecki I., Ranachowski J., Emisja akustyczna: źródła, metody, zastosowania, Biuro Pascal, Warszawa 1994.

PN-EN 13554:2011. Badania nieniszczące – Emisja akustyczna – Zasady ogólne.

PN-EN ISO 1330-9:2009. Badania nieniszczące – Terminologia – Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną.

PN-EN ISO 9712:2012. Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących.

Ranachowski Z., Emisja akustyczna i jej zastosowanie w technice, Nowa Elektrotechnika, 2010, nr 9(73).

Ziegler B., Miszczak A., Acoustic emission as a friction force indicator after test stands experiments, Journal of KONES, 2007, vol. 14, no. 4.

Citation pattern: Gesella G., Murawski L., Szeleziński A., Badania wstępne charakterystyk pracy łożyska ślizgowego za pomocą emisji akustycznej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 46-58, 2016

BibTeX     EndNote