Charakterystyka procesu wiertniczego na przykładzie statków typu drillship

Characteristics of the process of drilling on the example of drillship vessels

Bartłomiej Łentek         Michał Osiak         Arkadiusz Żbikowski         Tomasz Piasecki         Katarzyna Gawdzińska         

Abstract: 

The article characterizes the process of drilling on the example of drillship vessels. It describes the mechanism of planning a drill before the process of drilling (Drilling Operation Plan and DP tests). It indicates stages of the process depending on the depth of the drill and the geological structure of the seabed. Authors described devices securing the drill on the example of blowout preventer (BOP). They also presented the process of drilling and ways of protecting the source during and after the operation. The article is descriptive.

Streszczenie: 

W artykule scharakteryzowano proces wiertniczy na przykładzie statków typu drillship. Opisano mechanizm planowania odwiertu przed przystąpieniem do procesu wiertniczego (drilling operation plan oraz testy DP). Wskazano etapy procesu w zależności od głębokości odwiertu i struktury geologicznej dna morskiego. Przedstawiono opis urządzeń zabezpieczających odwiert na przykładzie głowicy przeciwerupcyjnej (BOP). Zaprezentowano również przebieg procesu wiertniczego oraz sposoby zabezpieczenia źródła w trakcie i po jego eksploatacji. Praca ma charakter opisowy.

Słowa kluczowe: 
proces wiertniczy
odwiert
urządzenia zabezpieczające
Issue: 
Pages: 
37
45
Download full text in pdf: 
References: 

Devereux S., Drilling technology in non-technical language, PennWell Corporation, Oklahoma 2012.

Maersk Drilling, materiały udostępnione grzecznościowo.

http://www.agh.edu.pl/blog-naukowy/info/article/agh-realizuje-ekspery-me... 3d-w-celu-poszukiwania-i-rozpoznania-zloz-gazu/.

http://www.laudesynergy.net/assets/F19.large.jpg.

Citation pattern: Łentek B., Osiak M., Żbikowski A., Piasecki T., Gawdzińska K., Charakterystyka procesu wiertniczego na przykładzie statków typu drillship, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 37-45, 2016

BibTeX     EndNote