Analiza przyczyn uszkodzenia układu tłokowo-korbowego silnika napędu głównego małej jednostki pływającej

Analysis of causes of damage to the main engine piston-crank units of a small vessel

Artur Bejger         Marek Pijanowski         Paweł Kochmański         Waldemar Kostrzewa         Wojciech Przetakiewicz         

Abstract: 

The article presents an analysis of the causes of damage to the main diesel engine on small vessel. There was a seizure of co-working tribological nodes connected directly to the engine lubrication system. In the first step particles content in the lubricating oil, was analysed then the possible causes of failure were identified. In order to confirm the hypothesis the cause of failure material analysis was performed (in terms of quality requirements) of on selected seal.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzenia silnika napędu głównego na jednej z jednostek pływających. Wystąpiło zatarcie współpracujących roboczych węzłów tribologicznych, związanych bezpośrednio z układem smarowania silnika. W pierwszym etapie dokonano analizy cząstek zawartych w oleju smarnym, a następnie określono możliwe przyczyny wystąpienia awarii. W celu potwierdzenia hipotezy dotyczącej przyczyny awarii wykonano analizę materiałową (pod kątem spełnienia wymogów jakościowych) wytypowanej uszczelki.

Słowa kluczowe: 
analiza uszkodzeń
zatarcie silnika
system smarny jednostki pływającej
Issue: 
Pages: 
5
14
Download full text in pdf: 
References: 

Bejger A., Piasecki T., Technical problems of mud pumps on ultra deepwater drilling rigs, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2013, no. 36(108), pp. 13–16.

Chybowski L., Gawdzińska K., Ślesicki O. et al., An engine room simulator as an educational tool for marine engineers relating to explosion and fire prevention of marine diesel engines, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2015, no. 43(115), pp. 15–21.

Gawdzińska K., Material and technological conditions of quality of metal composite castings, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice–Gliwice 2012.

Gawdzińska K., Quality features of metal matrix composite castings, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, no. 58(3), pp. 659–662.

Lorenz J., Die Motorgüterschiffe der Deutschen Binnenreederei, Knoll Maritim, Berlin 2006.

Pascoe D.H., Marine Investigations, D.H. Pascoe & Co., Inc., 2005.

PN-71/C-94179, Łożyska ślizgowe. Tuleje gumowo-metalowe dla okrętownictwa.

PN-72/C-01603, Guma. Podstawowe półprodukty przemysłu gumowego. Nazwy i określenia.

PN-72-M-86964, Pierścienie gumowe uszczelniające wałków z metalową wkładką usztywniającą.

PN-C-94099:1975, Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania.

www.tidesmarine.com.au/docs/shaft_lip_seals.pdf (20.09.2016).

Citation pattern: Bejger A., Pijanowski M., Kochmański P., Kostrzewa W., Przetakiewicz W., Analiza przyczyn uszkodzenia układu tłokowo-korbowego silnika napędu głównego małej jednostki pływającej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 5-14, 2016

BibTeX     EndNote