Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym (915 MHz) generatorze plazmy o strukturze współosiowej

Optimization of power coupling efficiency in the waveguide-supplied coaxial-line-based nozzleless microwave (915 MHz) plasma source
Abstract: 

This paper presents an optimization of the waveguide-supplied coaxial-line-based nozzleless microwave plasma source. The presented plasma source operated at a frequency f = 915 MHz under atmospheric pressure. The optimization objective was to maximize the absorption of supplied microwave energy by the generated plasma. In optimization we used model of plasma determined in this work.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia optymalizację mikrofalowego generatora plazmy o strukturze współosiowej. Prezentowane źródło plazmy pracuje przy częstotliwości f = 915 MHz pod ciśnieniem atmosferycznym. Celem przeprowadzonej optymalizacji była maksymalizacja absorpcji dostarczanej energii mikrofal przez generowaną plazmę. W optymalizacji wykorzystano wyznaczony w pracy model plazmy mikrofalowej.

Słowa kluczowe: 
charakterystyka elektrodynamiczna
mikrofalowy generator plazmy
Issue: 
Pages: 
7
14
Download full text in pdf: 
References: 

COMSOL Multiphysics® Modeling Software, http://www.comsol.com.

Miotk R., Sobański M., Jasiński M., Mizeraczyk J., Charakterystyka strojenia mikrofalowego generatora plazmy do produkcji wodoru z paliw ciekłych, „Elektronika”, 2014, 11, s. 128–129.

Mizeraczyk J., Jasiński M., Nowakowska H., Dors M., Studies of atmospheric-pressure microwave plasmas used for gas processing, „Nukleonika”, 2012, 57(2), s. 241–247.

Nowakowska H., Jasiński M., Dębicki P., Mizeraczyk J., Numerical analysis and optimization of power coupling efficiency in waveguide-based microwave plasma source, IEEE Trans. Plasma Sci., 2011, 39(10), s. 1935–1942.

Nowakowska H., Jasiński M., Mizeraczyk J., Electromagnetic field distributions in waveguide-based axial-type microwave plasma source, Eur. Phys. J. D, 2009, 54, s. 511–518.

Nowakowska H., Jasiński M., Mizeraczyk J., Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym generatorze plazmy zasilanym falowodowo, „Przegląd Elektrotechniczny”, 2010, 86(7), s. 84–86.

Citation pattern: Miotk R., Jasiński M., Mizeraczyk J., Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym (915 MHz) generatorze plazmy o strukturze współosiowej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 95, pp. 7-14, 2016

BibTeX     EndNote