Tri-city and surrounding area residents’ opinion about honey produced by bees fed with nanoparticles of gold and silver

Piotr Przybyłowski         Natalia Żak         Aleksandra Wilczyńska         

Abstract: 
Streszczenie: 

The use of nanotechnology achievements may enable creation of products with yet unknown properties. Products created based on principles of nanotechnology are prone to carry a high risk related to lack of social acceptance. Following study attempts to assess degree of acceptance and readiness to consume honey produced by bees fed with nanoparticles. The study group consisted of 100 participants, at the age of 18 to 70 from the Tri-City and the surrounding areas. The research found that most people were not willing to try honey produced by bees fed with nanoparticles of gold and silver. They fear for their lives and health. Survey participants declared minimal level of knowledge about honey produced by bees fed with nanoparticles. Respondents agreed, that product innovations should not lead to increase of their retail prices.

Słowa kluczowe: 
nanotechnology
nanoparticules
consumer opinion
honey
Issue: 
Pages: 
114
120
Download full text in pdf: 
References: 

Błaszczyk A., Jasiczak J., Komercjalizacja oraz perspektywy nanoproduktów, Towaroznawcze problemy jakości, 2010, 1(22), 30–39.

Chomaniuk N., Przybyłowski P., Postawy polskich konsumentów w stosunku do nanoproduktów jako produktów globalnych w aspekcie etnocentryzmu [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością, pod red. Lotko. M., Żuchowski J., Zieliński R., Wydawnictwo Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, Radom 2014, 117–126.

Idzikowska M., Janczura M., Lepionka T., Madej M., Mościcka E., Pyzik J., Siwek P., Szubierajska W., Skrajnowska D., Tokarz A., Nanotechnologia w produkcji żywności – kierunki rozwoju, zagrożenia i regulacje prawne, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2012, 4, 26–31.

Jasiczak J., Postawy konsumentów wobec nanotechnologii jako czynnik wpływający na jej sukces rynkowy, Sesja Sprawozdawcza Doktorantów WT 2008, Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, (8).

Zabrocki R., Consumer at the market of innovative products, Towaroznawcze problemy jakości, 2014, 1(38), 53–62.

Citation pattern: Przybyłowski P., Żak N., Wilczyńska A., Tri-city and surrounding area residents’ opinion about honey produced by bees fed with nanoparticles of gold and silver, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 94, pp. 114-120, 2016

BibTeX     EndNote