Działania zmierzające do zmiany konwencji STCW i jej kodeksów A i B w celu ustanowienia międzynarodowych wymagań kwalifikacyjnych dla oficerów elektryków okrętowych

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule przedstawiono propozycję zmian [4] do Konwencji i Kodeksu STCW w części A i B [3], przygotowane przez Bułgarię, Francję, Islamską Republikę Iranu, IFSMA, ITF, Malezję, Polskę, Ukrainę i Wielką Brytanię, wprowadzających międzynarodowe standardy szkolenia dla oficerów elektryków. Zaproponowano, aby standardy kompetencji dla oficerów elektryków (z ang. Electro-Technical Officers – ETO) oraz starszych oficerów elektryków (z ang. Senior Electro-Technical Officers – SETO) umieścić w nowych Regulacjach III/6, III/7 i nowych sekcjach A-III/6, A-III/7 i B-III/6, B-III/7 Kodeksu STCW. Ta udoskonalona koncepcja standardów jest logiczną kontynuacją wcześniejszych prac, zaprezentowanych w materiałach konferencyjnych MarCon 2008 [6] i TransNav 2009 [7].

Issue: 
Pages: 
245
259
Download full text in pdf: 
References: 

Are engineers getting the electrical training they need?, Marine Engineering Review, March 2006, s. 35–36.

Order book: New Ships and Counting, Cruise Industry News Quarterly, Fall 2008.

STCW 95, STCW Convention, Resolution of the STCW Conference and STCW Code, IMO, London 1996.

STW 40/7/3, STW 40/7/4, STW 40/7/6 – Working documents at the 40th session of the SubCommittee on Standards and Watchkeeping, which support the ETO and SETO concept, IMO, London 2009.

STW 40/7/17, STW 40/7/54, STW 40/7/56 – Working documents at the 40th session of the SubCommittee on Standards and Watchkeeping, which do not support two-levels ETO concept, IMO, London 2009.

Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Development of the qualification standards for electro-technical officers (ETO), Proc. of the XI Maritime Conference, Gdynia 2008 (MarCon 2008), CD-ROM, s. 1–9.

Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Novelties in the development of the qualification standards for Electro-Technical Officers under STCW Convention requirements, 8th International Navigational Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation Trans-Nav, Gdynia 2009.

Citation pattern: Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Działania zmierzające do zmiany konwencji STCW i jej kodeksów A i B w celu ustanowienia międzynarodowych wymagań kwalifikacyjnych dla oficerów elektryków okrętowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 62, pp. 245-259, 2009

BibTeX     EndNote