Morskie i lotnicze radiowe systemy alarmowania – możliwości współpracy

The maritime and air radio alarm systems – possibilities for cooperation

Piotr Bojarski         

Abstract: 

In the article they presented possibilities and conditions for cooperation the maritime and air radio alarm systems. Restrictions of this cooperation were discussed and a possibility was shown improvement in the effectiveness of joint actions.

Streszczenie: 

Powtarzające się w ostatnim okresie, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku, katastrofy morskie i lotnicze skłaniają do przeanalizowania po raz kolejny funkcjonowania i skuteczności technicznych systemów i urządzeń, których zadaniem w obu służbach (morskiej i lotniczej) jest możliwie niezawodne sygnalizowanie zagrożenia, w jakim znalazł się statek morski lub powietrzny, i automatyczne przekazywanie danych, umożliwiających dokładną lokalizację miejsca wypadku. W artykule wskazano techniczne i organizacyjne ograniczenia możliwości skutecznej współpracy tych służb ratowniczych. Zaproponowano zmiany techniczne podnoszące, zdaniem autora, efektywność lokalizacji miejsca wypadku (szczególnie lotniczego) oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości rozszerzenia współpracy obu służb radiokomunikacyjnych w sytuacjach alarmowych.

Słowa kluczowe: 
radiokomunikacja morska i lotnicza
radiokomunikacja w niebezpieczeństwie
Issue: 
Pages: 
130
138
Download full text in pdf: 
References: 

Admiralty List of Radio Signals (GMDSS), vol. 5, UK Hydrographic Office, London 2012/2013.

Polak Z., Rypulak A., Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2002.

Radiooperator w Radiowej Służbie Lotniczej. Materiały szkoleniowe dla operatorów w służbie lotniczej, PAR, Warszawa 2000.

Regulamin Radiokomunikacyjny – ITU, Genewa 2012.

System GMDSS regulaminy, procedury i obsługa, praca zbiorowa, Skryba, Gdańsk 2000.

Citation pattern: Bojarski P., Morskie i lotnicze radiowe systemy alarmowania – możliwości współpracy, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 90, pp. 130-138, 2015

BibTeX     EndNote