Postęp prac nad projektem e-Navigation

Work progress on the e-Navigation project
Abstract: 

The article presents the basic assumptions and elements of International Maritime Organization (IMO) project “e-Navigation strategy”. The current status and future work on this project have been described as well.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono podstawowe założenia oraz elementy projektu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) pod nazwą Strategia e-Navigation oraz zaprezentowano obecny status i przyszłość prac nad tym projektem.

Słowa kluczowe: 
e-Navigation
GMDSS
Issue: 
Pages: 
111
121
Download full text in pdf: 
References: 

Korcz K., Radiokomunikacyjne aspekty planu implementacji strategii e-nawigacji „Elektronika”, 2010, nr 11.

Korcz K., Radiokomunikacyjne problemy planu implementacji strategii e-nawigacji, „Przegląd Komunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne”, 2011, nr 7.

Korcz K., Strategia e-nawigacji w żegludze morskiej, „Przegląd Komunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne”, 2009, nr 5.

Raport z obrad 81. sesji Komitetu IMO ds. bezpieczeństwa na morzu – MSC (Maritime Safety Committee), IMO, Londyn 2006.

Raport z obrad 85. sesji Komitetu IMO ds. bezpieczeństwa na morzu – MSC (Maritime Safety Committee), IMO, Londyn 2008.

Raport z obrad 91. sesji Komitetu IMO ds. bezpieczeństwa na morzu – MSC (Maritime Safety Committee), IMO, Londyn 2014.

Raport z obrad 1. sesji Podkomitetu IMO ds. bezpieczeństwa żeglugi, radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa – NCSR (Sub-Committee on Safety of Navigation, Communication and Search and Rescue), IMO, Londyn 2014.

Raport z obrad 12. sesji Podkomitetu IMO ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa – COMSAR (Sub-Committee on Radiocommunications, Search and Rescue), IMO, Londyn 2008.

Citation pattern: Korcz K., Postęp prac nad projektem e-Navigation, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 90, pp. 111-121, 2015

BibTeX     EndNote