Opis transmisji w kanałach nieliniowych z uwzględnieniem sposobu kodowania

Description of nonlinear transmission channels encompassing means of coding
Abstract: 

This paper deals with a description of nonlinear transmission channels with the use of Volterra series for binary signals. It has been shown here how this description depends upon channel characteristics, its memory length and order of nonlinearities occurring in it, and finally also upon a coding scheme used. Furthermore, difficulties encountered in describing channels, in which codes with memory (like AMI or trellis codes) are used, have been discussed, too. Finally, methods of coping with them have been suggested.

Streszczenie: 

W artykule tym przedstawiono metodę opisu nieliniowych kanałów komunikacyjnych z wykorzystaniem szeregu Volterry dla sygnałów binarnych. Pokazano, jak taki opis wygląda w zależności od charakterystyk kanału, długości jego pamięci i wielkości występujących w nim nieliniowości oraz zastosowanego schematu kodowania. W szczególności omówiono trudności, na jakie można natrafić, uwzględniając w opisie kanału zastosowany kod z pamięcią, jak na przykład kod AMI czy kody kratowe. Omówiono także metody radzenia sobie z takimi problemami.

Słowa kluczowe: 
nieliniowe kanały transmisyjne
szereg Volterry dla sygnałów binarnych
opis kanału nieliniowego
uwzględniający sposób kodowania
kody z pamięcią
Issue: 
Pages: 
16
25
Download full text in pdf: 
References: 

Agazzi O., Hodges D.A., Messerschmitt D.G., Large-scale integration of hybrid-method digital subscriber loops, IEEE Trans. on Communications, September 1982, vol. COM-30, no. 9, s. 2095–2108.

Agazzi O., Messerschmitt D.G., Hodges D.A., Nonlinear echo cancellation of data signals, IEEE Trans. on Communications, November 1982, vol. COM-30, no. 11, s. 2421–2433.

Benedetto S., Optimization and performance evaluation of digital satellite transmission systems, Proc. of the Sixth Summer Symp. on Circuit Theory, Prague 1982, s. 185–205.

Benedetto S., Biglieri E., Castellani V., Digital Transmission Theory, Prentice-Hall, New York 1987.

Benedetto S., Biglieri E., Nonlinear equalization of digital satellite channels, IEEE J. Select. Areas Commun., 1983, vol. SAC-1, s. 57–62.

Borys A., Nonlinear Aspects of Telecommunications: Discrete Volterra Series and Nonlinear Echo Cancellation, CRC Press, Florida, USA, 2000.

Borys A., Rupprecht W., Trick U., Influence of nonlinearities on echo cancellation in two-wire full-duplex data transmission, ntzArchiv, 1986, vol. 8, s. 185–190.

Calderbank R., Mazo J.E., A new description of trellis codes, IEEE Trans. on Information Theory, November 1984, vol. IT-30, no. 6, s. 784–791.

Falconer D.D., Adaptive equalization of channel nonlinearities in QAM data transmission systems, The Bell System Technical Journal, September 1978, vol. 57, no. 7, s. 2589–2611.

Liu Y.-J., Oka I., Biglieri E., Error probability for digital transmission over nonlinear channels with application to TCM, IEEE Trans. on Information Theory, September 1990, vol. IT-36, no. 5, s. 1101–1110.

Trick U., Ebenig H., Rupprecht W., Kombinierte analog/digitale Echolöschung unter Berücksichtigung von Nichtlinearitäten, ntzArchiv, März 1988, Band 10, s. 59–68.

Citation pattern: Borys A., Opis transmisji w kanałach nieliniowych z uwzględnieniem sposobu kodowania, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 90, pp. 16-25, 2015

BibTeX     EndNote