Assessment of knowledge of Gdynia’s citizens on the possible usage of organic foods in the prevention of health

Anna Suszek-Namroży         Agnieszka Platta         

Abstract: 
Streszczenie: 

The aim of this study was to obtain information about the state of consumer awareness about organic food and its impact on health and the perception of this type of product and to determine on the basis of what factors are critical for the development of retail sales of products from organic farming system and associated with this development of organic farming. The majority of subjects had a satisfactory level of knowledge about organic products. The results indicate that the citizens of Gdynia know that organic food is characterized by high nutritional values. Centers that are efficiently informing about organic food are television and radio. Most consumers make their purchases of organic products in supermarkets and specialty stores. The majority of respondents are familiar with the EU's Euro-leaf logo, and can identify units responsible for the certification of organic food. Consumers choose organic food mainly because of concern about the health of their own and their families. Behind the main disadvantage of organic food among non-consuming subjects, was the price difference between organic products from their equivalents coming from conventional production.

Słowa kluczowe: 
organic food
Issue: 
Pages: 
35
45
Download full text in pdf: 
References: 

Kazimierczak R., Hallmann E., Treščinska V., Rembiałkowska E., Ocena wartości odżywczej dwóch odmian buraków ćwikłowych (Beta Vulgaris) z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, 56(3), 206–210.

Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Gronowicz K., Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(4), 960–964.

Krełowska-Kułas M., Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007, 743, 39–45.

Krygier K., Żywność funkcjonalna w Polsce i na świecie. Przemysł Spożywczy, 2003, 11(57), 14–16.

Kucińska K., Poziom wiedzy o żywności ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2009, 54(3), 164–172.

Mackiewicz-Walczak I., Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle badań bezpośrednich – czynniki wpływające na zakup żywności ekologicznej w Polsce, 2006, www.swiatmarketingu.pl (pobrano 31.08.2014).

Piesiewicz H., Żywność funkcjonalna- dyskusyjnie, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2008, 2, 32–34.

Rembiałkowska E., Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne. Jednodniowe warsztaty zorganizowane w ramach projektu Accompying Measure do projektu Flair-Flow Europe IV, 2002.

Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3(64), 95–104.

Szołtysek K, Dziuba Sz., Żywność ekologiczna jako czynnik poprawy zdrowia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Technologia, 2008, 13(30), 95–103.

Śmiechowska M., Konsumpcja produktów ekologicznych – snobizm czy świadomy wybór, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, 694, 477–488.

Śmiechowska M., Śmiejkowska I., Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2006, 51(2), 190–198.

Witek L., Bariery zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, 666, 143–151.

Zalejski J., Faszczewska K., Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych, Economy and Management, 2012, 3, 92–104.

Żakowska-Biemans S., Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej, Journal of Research and Applications in Agriculture Engineering, 2011, 56(4), 216–220.

Citation pattern: Suszek-Namroży A., Platta A., Assessment of knowledge of Gdynia’s citizens on the possible usage of organic foods in the prevention of health, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 89, pp. 35-45, 2015

BibTeX     EndNote