Formuły Incoterms 2010 w pracy spedytora międzynarodowego

Incoterms®2010 at international freight forwarder’s work
Abstract: 

The article presents the story of the rise of Incoterms®2010, their general characteristics, structure and interpretation of the various formulas. Also it is compared the Incoterms 2000 with Incoterms®2010, the whole article ending with summary.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono historię powstania Incoterms®2010, ich ogólną charakterystykę, układ i interpretację poszczególnych formuł. Zestawiono ze sobą także Incoterms 2000 z Incoterms®2010, całość kończąc podsumowaniem.

Słowa kluczowe: 
Incoterms®2010
Incoterms 2000
formuły handlowe
Issue: 
Pages: 
105
123
Download full text in pdf: 
References: 

Budzyński W., Umowy w handlu zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. J. Rymarczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, red. A.Z. Nowak i W.M. Kozioł, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, red. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

http://www.enterlog.pl/incoterms_2010.jpg (dostęp: 15.09.2014).

http://www.euro-shipping.com.pl/?page_id=37 (dostęp: 15.09.2014).

http://www.free-logistics.com/index.php?option=com_content&view=article&... (dostęp: 15.07.2014).

http://www.logistics.dbschenker.pl/file/1464828/data/incoterms20102.pdf (dostęp: 15-09-2014).

Incoterms®2010, ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publication No. 715E, Paris 2010.

Incoterms®2010. Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych, MIH nr 715, ICC Polska, Związek Banków Polskich, Warszawa 2010.

Marciniak-Neider D., Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, Polish International Freight Forwarders Association, Gdynia 2011.

Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider i J. Neider, Polish International Freight Forwarders Association, Gdynia 2011.

Salomon A., Spedycja. Teoria – przykłady – ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.

Citation pattern: Salomon A., Formuły Incoterms 2010 w pracy spedytora międzynarodowego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 105-123, 2014

BibTeX     EndNote