Modele teorii obsługi masowej w ocenie wpływu przeładunków materiałów niebezpiecznych na pracę terminalu kontenerowego

Queuing models in assessing the impact of dangerous goods on transhipment work of container terminal

Leszek Smolarek         Przemysław Wilczyński         

Abstract: 

Container terminal is an example of transport system, which provide the proper service of the containers containing dangerous goods. Dangerous goods are supplied to this terminal by different means of transport. The aim of examination this terminal is determination of process.

Streszczenie: 

Terminal kontenerowy stanowi przykład systemu transportowego realizującego obsługę kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi, które dostarczane są przez środki transportu lądowego i morskiego. Celem badań takiego systemu transportowego jest określenie zachodzących w nim procesów.

Słowa kluczowe: 
terminal kontenerowy
ładunki niebezpieczne
Issue: 
Pages: 
64
75
Download full text in pdf: 
References: 

Container Terminal Parameters, The Cornell Group, Inc., Maine, 2007.

Filipowicz B., Kwiecień J., Queueing systems and networks. Models and applications, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 2008, Vol. 56, No. 4, p. 379–390.

Jaiswal N.K., Priority Queues, Academic Press, New York 1968.

Konig D., Stoyan D., Metody teorii obsługi masowej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979.

RID Reglement concernant le transport Internationale ferroviaire des marchandises Dangereuses.

Steenken D., Voss S., Stahlbock R., Container terminal operation and operations research – a classification and literature review, OR Spectrum Springer, 2004.

Wilczyński P., Modelowanie wpływu transportu kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi na bezpieczeństwo operacyjne portowej sieci transportowej, rozprawa doktorska.

Citation pattern: Smolarek L., Wilczyński P., Modele teorii obsługi masowej w ocenie wpływu przeładunków materiałów niebezpiecznych na pracę terminalu kontenerowego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 64-75, 2014

BibTeX     EndNote