Zmiany sił tnących i momentów gnących kadłuba statku na fali

Changes of the hull shear forces and bending moments of a ship in waves

Wojciech Wawrzyński         

Abstract: 

The study contains a proposal of formulas defining the changes of the hull shear forces and bending moments exerted on the ship by the presence of waves. Dependencies are derived for the wave length equal to the length of the hull at the waterline approximation calculated using an ellipse. The study also includes examples of results obtained from calculations performed using suggested dependency and their comparison with other selected approaches to determining changes of the hull shear forces and bending moments caused by the wave.

Streszczenie: 

Opracowanie zawiera propozycję zależności, wyznaczających zmiany sił tnących oraz momentów gnących kadłuba statku wywołanych obecnością fali. Zależności wyprowadzone zostały dla fali o długości równej długości kadłuba przy aproksymacji wodnicy za pomocą elipsy. Przedstawiono również przykładowe wyniki obliczeń uzyskiwanych za pomocą proponowanych zależności oraz ich porównanie z innymi, wybranymi podejściami wyznaczania zmian sił tnących i momentów gnących kadłuba statku wywołanych falą.

Słowa kluczowe: 
wytrzymałość kadłuba
statek na fali
Issue: 
Pages: 
43
53
Download full text in pdf: 
References: 

Aksu S., Bishop R.E.D., Price W.G., Temarel P., On the behaviour of a product carrier in ballast travelling in a seaway, Trans RINA 1991, p. 145–159.

Bishop R.E.D., Price W.G., Temarel P., A theory on the loss of the m/v DERBYSHIRE, Trans. RINA 1991, p. 389–453.

Dudziak J., Okręt na fali, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980.

Hansen P.F., On Combination of Slamming- and Wave-Induced Responses, Journal of Ship Research, Vol. 38, No. 2, June 1994, p. 104–114.

IACS Unified Requirements, S11 Longitudinal strength standard, IACS Req. 1993, IACS Requirements concerning Strength of ships, IACS Req. 2010.

Krężelewski M., Hydromechanika ogólna i okrętowa, część II, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1982.

Neumann G., Pierson W.J., Principles of physical oceanography, Prentice-Hall Inc. New Jersey 1966.

Orszulok W., Wytrzymałość kadłuba statku w eksploatacji, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1983

Paik J.K., Thayamballi A.K., Yang S.H., Residual Strength Assessment of Ships after Collision and Grounding, Marine Technology, Vol. 35, No. 1, January 1998, p. 38–54.

Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich PRS, część IV, Stateczność i niezatapialność, PRS, Gdańsk 2010, część II, Kadłub, PRS, Gdańsk 2011.

Więckowski J., Mechanika konstrukcji okrętowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1985.

Citation pattern: Wawrzyński W., Zmiany sił tnących i momentów gnących kadłuba statku na fali, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 43-53, 2014

BibTeX     EndNote