Procesy nawigacyjne w systemie dynamicznego zapasu wody pod stępką DUKC (Dynamic Under Keel Clearance)

The navigation processes in the dynamical under keel clearance system

Mirosław Jurdziński         

Abstract: 

In this paper the principle of organization of the ground DUKC system [7] activities in the areas difficult to navigation have been presented. The volume of information disseminated to the pilots and ship masters have been discussed. Methods of the UKC and tide windows calculations in the DUKC system have been described.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono założenia działania lądowego systemu wspomagania nawigacji w rejonach trudnych nawigacyjnie, w celu prowadzenia efektywnej i bezpiecznej nawigacji. Omówiono zakres informacji przekazywanych z systemu lądowego na statki do wiadomości kapitanów oraz pilotów. Opisano również metody określania zapasu wody pod stępką w systemie DUKC (Dynamic Under Keel Clearance).

Słowa kluczowe: 
planowanie podróży
Issue: 
Pages: 
33
42
Download full text in pdf: 
References: 

Dynamic Under Keel Clearance – Marsden Point, www.northport.co.nz /node/ 1969.

Jurdziński M., Ocena zapasu wody pod stępką w żegludze morskiej, Akademia Morska w Gdyni, SDK, Gdynia 2005.

Jurdziński M., Systemy dynamicznego ustalania wartości zapasu wody pod stępką na płytkowodziu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2013, nr 82, s. 15–37.

Moes H., Probability and risk criteria for channel depth design and channel operation, www.hmoes@csir.co.za.

PIANC 919850 Under keel Clearance for a large ship in maritime fairways with hard bottom, Supplement to PIANC Bulletin No. 51, Brussels.

Vantorre M. et al., Optimization of Tidal Windows for Deep-Drafted Vessels by means of a Probabilistic Approach Policy for Access Channels with depth limitation.

www.aaai.org.

Citation pattern: Jurdziński M., Procesy nawigacyjne w systemie dynamicznego zapasu wody pod stępką DUKC (Dynamic Under Keel Clearance), Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 33-42, 2014

BibTeX     EndNote