Numerical Analysis of the Contact Forces Generated on a „Hiload DP1”. Prototype Attachment System at Calm Sea

Analiza numeryczna sił kontaktowych generowanych w nowatorskim systemie dokowania statku „Hiload DP1” na wodzie spokojnej
Abstract: 

W niniejszym artykule przedstawiono krótką charakterystykę nowatorskiej technologii Hiload zastosowanej na prototypie statku nowej generacji „Hiload DP1”. Technologia ta opiera się na opatentowanym przez firmę Remora SA systemie „przyssawek dennych” (Remora Attachment System), który umożliwia sprawne dokowanie statku do burty (dna) innych jednostek morskich, umożliwiając jednostkom konwencjonalnym ich odholowanie do punktów zbornych i/lub dynamiczne ich pozycjonowanie w wyznaczonym obszarze operacyjnym, wspomagając ich operacje ładunkowe w sektorze off-shore. Istota działania systemu jest przy tym tożsama z systemem przyssawek skórnych stosowanym przez ryby remora. W artykule skupiono się na analizie numerycznej sił kontaktowych statycznych, wygenerowanych w systemie „przyssawek dennych” statku „Hiload DP1” na wodzie spokojnej.

Streszczenie: 

In this paper author describes the characteristics of a Hiload Technology installed on board „Hiload DP1” unit, known as the next-generation offshore loading solution (i.e. transferred buoy) for crude oil. The core technology was built up around the patented Remora Attachment System, which is similar to the Remora fish and equipped with a „suction cup”, known as „a based attachment system”, capable of transferring several thousand tons between the „Hiload DP1” unit and the connected object i.e. the bottom of a conventional tanker. In this paper author depicts the basic characteristics of a „Hiload DP1” prototype attachment system with the operational tests and the numerical analysis of a contact forces generated on such system at calm sea.

Słowa kluczowe: 
Hiload Technology
contact forces (static and dynamic)
hydrostatic pressure
fiction forces
attachment system
offshore installations
Issue: 
Pages: 
22
32
Download full text in pdf: 
References: 

Hermundstad O.A., Numerical Analysis of Hiload DP in Waves, MARINTEK Report No. 530785.00.01, Trondheim 2011.

Hiload Joint Operations Manual Rev., 7 dated February 2014 generated by Teekay for Petrobras Fields P-47 and P-57.

Rutkowski G., Eksploatacja statków dynamicznie pozycjonowanych, Trademar, Gdynia 2013.

Rutkowski G., Numerical Analysis for the Dynamical Forces and Operational Risk Accomplished for a “Hiload DP1” Unit Docked to MT “Navion Anglia” at Sea Waves, TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 8, No. 4, December 2014.

Teekay internal documentation with MT “Navion Anglia” ships particulars and drawings, 2014.

http://www.remora.no.

http://www.teekay.com

Citation pattern: Rutkowski G., Numerical Analysis of the Contact Forces Generated on a „Hiload DP1”. Prototype Attachment System at Calm Sea, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 22-32, 2014

BibTeX     EndNote