Wybrane warianty planowania podróży statku w żegludze oceanicznej

Selected alternative routes passage planning in ocean navigation

Mirosław Jurdziński         

Abstract: 

The paper deals with selected alternative routes in passage planning the Ocean Navigation. The evaluation of the navigation risks in the ocean navigation has been discussed. Finally the principle of calculation the total costs of fuel consumption of the voyage have been shown.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono wybrane, praktyczne warianty planowania nawigacji morskiej w żegludze oceanicznej. Omówiono rodzaje ryzyka nawigacyjnego oraz jego oceny. Na końcu przekazano podstawy oceny kosztów paliwa na całej trasie statku.

Słowa kluczowe: 
planowanie żeglugi oceanicznej
Issue: 
Pages: 
14
21
Download full text in pdf: 
References: 

Jurdziński M., Podstawy nawigacji morskiej, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2008.

Kuwabe T., Yoko K., Dynamic Voyage Planning with Optimum Ship Routeing, The 11th TFMS Seminar 10/11 2010, www.weathernews.com.

Ming-Cheng T., Hung-Chih Ch., An Ant Colony Algorithm for efficient ship routeing, Polish Maritime Research, Vol. 20, 2013, 3(79), p. 28–38.

Passage planning, http://en.wikipedia.org.

Report No. 377, April 2006, Guideline for managing marine risks associated with FPSOS: International Association of Oil & Gas Producers.

Ships navigation: Passage Planning Guideline, http://shipbussines.com.

Citation pattern: Jurdziński M., Wybrane warianty planowania podróży statku w żegludze oceanicznej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 14-21, 2014

BibTeX     EndNote