Geodezyjne układy odniesienia stosowane w prezentacji współrzędnych obiektów na wskaźnikach nawigacyjnych

Geodetic datum used in presentation of coordinates of objects on navigational displays

Tadeusz Stupak         

Abstract: 

Satellite navigation systems help to determine position of the observer in geographic coordinates, e.g. WGS-84 datum is used in GPS but there are many others. Dynamic position.ing technique makes use of many high accuracy navigation systems but operating in local reference systems. Location of a target in radar is determined in local, polar coordinates which are transformed into geographic coordinates. Due to high accuracy of positioning systems, transformation issues become important, especially in shore based maritime traffic control systems. This paper highlights these issues.

Streszczenie: 

Systemy nawigacji satelitarnej umożliwiają wyznaczenie pozycji obserwatora we współrzędnych geograficznych, np. GPS korzysta z układu WGS-84. W technice dynamicznego pozycjonowania stosowanych jest wiele systemów nawigacyjnych dużej dokładności, ale pracujących w lokalnych układach odniesienia. W radarach wyznacza się położenie obiektu w lokalnych, biegunowych współrzędnych, które są transformowane do współrzędnych geograficznych. Ze względu na wysoką dokładność pozycjonowania zagadnienia transformacji układów nabierają znaczenia, szczególnie w brzegowych systemach kontroli ruchu morskiego. Na te zagadnienia zwrócono uwagę w artykule.

Słowa kluczowe: 
nawigacja morska
Issue: 
Pages: 
5
13
Download full text in pdf: 
References: 

ARTEMIS MK IV – Installation and manual, CHL Netherlands B.V.

Cydejko J., Zastosowanie różnicowego systemu satelitarnego DGPS – Real Time w pracach inżynieryjnych na morzu, statku z systemem dynamicznej stabilizacji pozycji, materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynierii Ruchu Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1995.

DARPS OPERATOR COURSE – Training Manual; Kongsberg Simrad AS, Norway.

DYNAMIC POSITIONING OFFSHORE LOADING SYSTEM – Operator Reference Manual, Kongsberg Simrad AS, Norway.

FANBEAM IV Laser Radar System – User’s manual, Measurement Devices Limited, United Kingdom.

Grosso G., Paoli L., Pardini S., Comparison between a manual and automatic collision avoidance system, Alta Frequenca di Rivista, 1972, No. 4, p. 72–81.

http://offshoreguides.com.

http://os.pennnet.com.

Skolnik M., Radar Handbook, Third Edition, The McGraw-Hill Companies, 2008.

Stupak T., Influence of Automatic Identification System on Safety of Navigation at Sea, TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 8, No. 3, 2014, p. 337–341.

Weintrit A., The Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). An Operational Handbook, A Balkema Book, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London – New York – Leiden, 2009, p. 1101.

www.saabgroup.com - SAAB Technologies.

Citation pattern: Stupak T., Geodezyjne układy odniesienia stosowane w prezentacji współrzędnych obiektów na wskaźnikach nawigacyjnych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 5-13, 2014

BibTeX     EndNote