The Importance of Leadership in ISO 22000:2018 Compliant Food Safety Management Systems

1

Gdynia Maritime University, Faculty of Management and Quality Science, 81-87 Morska St., 81-225 Gdynia, Poland, email: a.szkiel@wznj.umg.edu.pl

Abstract: 

One of the main factors determining the effectiveness of food safety management systems (FSMSs) implemented in organizations operating in the food chain is the leadership and commitment of management at every level of the organisation’s structure. The article presents the importance of leadership for maintaining and improving the effectiveness of the system and creating a positive food safety culture. The requirements of ISO 22000:2018 relating to the tasks and responsibilities of managers of FSMSs and the principles of leadership assessment as part of system audits conducted by the certification body are also discussed. The article also proposes criteria and metrics that can be used by managers of organisations with FSMSs to assess their leadership and commitment to maintaining and improving the system.

Keywords: 
food safety management system, leadership, ISO 22000, food safety culture
Issue: 
Pages: 
45
60
Accepted: 
13.05.2023
Published: 
30.06.2023
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bugdol, M., Jedynak, P., 2012, Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Helion, Gliwice.

Commission Regulation (EU) 2021/382 of 3 March 2021 amending the Annexes to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the Hygiene of Foodstuffs as Regards Food Allergen Management, Redistribution of Food and Food Safety Culture (OJ L 74, 4.3.2021).

Czernyszewicz, E., 2020, Kultura bezpieczeństwa w produkcji żywności. Koncepcje i pomiar, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin.

Dzwolak, W., 2018a, Wprowadzenie do systemowego zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018, Przegląd Mleczarski, no. 9, pp. 41–46.

Dzwolak, W., 2018b, Wymagania ISO 22000:2018 – cz. 1. Kontekst organizacji, przywództwo i plano­wanie, Przegląd Mleczarski, no. 10, pp. 8–13.

Goffnett, S.P., 2020, Leadership, Goal Acceptance, and QMS Conformance Readiness: Exploring the Mediating Effects of Audit Team Cohesion, Total Quality Management, vol. 31, no. 1, pp. 43–67.

Griffin, R.W., 2017, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Hawrysz, L., 2014, Kluczowe czynniki sukcesu przy implementacji systemu zarządzania jakością, Zarządzanie, Teoria i Praktyka, no. 10(2), pp. 35–40.

IFS Management GmbH 2020, Standard for Assessing Product and Process Compliance in Relation to Food Safety and Quality, Version 7, IFS Management GmbH, Berlin.

ISO, 2015a, International Organization for Standarization, Quality Management System. Fundamentals and Vocabulary, ISO 9000:2015, International Organization for Standardization, Geneva.

ISO, 2015b, International Organization for Standarization, Conformity Assessment. Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems, Part 1: Requirements, ISO 17021-1:2015, International Organization for Standardization, Geneva.

ISO, 2016, International Organization for Standarization, ISO 9001 Auditing Practices Group. Guidance on Top Management, International Organization for Standarization, Geneva, (07.02.2023), https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html.

ISO, 2018, International Organization for Standarization, Food Safety Management Systems. Requirements for Any Organization in the Food Chain, ISO 22000:2018, International Organization for Standardization, Geneva.

ISO, 2020, International Organization for Standarization, Food Safety Management Systems. A Practical Guide, ISO 22000:2018, International Organization for Standardization, Geneva.

ISO, 2021, International Organization for Standardization, The ISO Survey, https://www.iso.org/the-iso-survey.html (22.01.2023).

Jedynak, P., 2015, Relacje organizacji z otoczeniem. Perspektywa znormalizowanych systemów zarządzania [in:] Borys, T., Rogala, P., Skowron, P. (eds.), Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 376, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Książek, D., Ligarski, M., 2015, Rola liderów w kształtowaniu jakości w kontekście przygotowywania samooceny do konkursu polskiej nagrody jakości, no. 3(12), pp. 81–89.

Kwiatek, K., Patyra, E., 2021, Kultura bezpieczeństwa żywności jako nowy element w systemie zapewnienia jej bezpieczeństwa, Życie Weterynaryjne, no. 96(7), pp. 516–519.

Manning, L., 2017, The Influence of Organizational Subcultures on  Food Safety Management, Journal of Marketing Channels, no. 24(3–4), pp. 180–189.

Monge-Mora, P.M., Oliveira, D.L.G., Shevchenko, K., Cabecinhas, M., Domingues, P., 2020, Critical Success Factors During the Implementation of ISO 22000:2018, Procceedings Book of ICQEM 2020 – 4th International Conference on Quality Engineering and Management, Braga, pp. 350–362.

Oberst, A., 2021, Developing a Food Safety Culture – The Imperative of Performance Leadership, Proceedings of the International Economic Conference “Competitiveness and sustainable development in the context of european integration”, The Faculty of Economic Engineering and Business, Technical University of Moldova, Chișinău, pp. 153–159.

Odumeru, J., Ogbonna, I., 2013, Transformational vs. Transactional Leadership Theories: Evidence in Literature, International Review of Management and Business Research, vol. 2, no. 2, pp. 355–361.

Patejczyk, N., Kobos, E.K., 2022, Leadership in Organisations: Characteristics, Importance, Methods of Management in Different Sectors, Economic and Regional Studies, no. 15(2), pp. 237–249.

Purwanto, A., Hutagalung, L., Yanthy, E., 2020, Food Safety Management Leadership Style: Transformational or Transactional? Jurnal Ekonomi dan Manajemen, vol. 14, no. 1, pp. 170–182.

Sharman, N., Wallace, C.A., Jespersen, L., 2020, Terminology and the Understanding of Culture, Climate, and Behavioural Change – Impact of Organisational and Human Factors on Food Safety Management, Trends in Food Science & Technology, no. 96, pp. 13–20.

Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R., 1998, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Szczepańska, K., 2013, Doskonalenie zarządzania jakością. Podstawy, ocena, perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Szczepańska, K., 2015, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody, techniki, narzędzia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Ta, M.T.D., Kim, T.-E., Gausdal, A.H., 2022, Leadership Styles and Safety Performance in High-Risk Industries: A Systematic Review, Safety and Reliability, no. 41(1), pp. 10–44.

The European Foundation for Quality Management, 2021, The EFQM Model. Revised 2nd edition, Brussels.

Tranchard, S., 2016, Revision is Ongoing for ISO 22000 on Food Safety Management, https://www.iso.org/iso-22000-revision.html [20.01.2023].

Walaszczyk, A., Mnich, J., 2021, Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego, [in:] Walaszczyk, A., Koszewska, M. (eds.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, pp. 124–139.

Wiśniewska, M., Kowalska, A., 2022, Kultura bezpieczeństwa żywności w prawie Unii Europejskiej. Czy polski system kontroli żywności sprosta wyzwaniu? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. LXXXIV, no. 2, pp. 177–191.

Wiśniewska, M., Malinowska, E., Piekarska K., 2018, Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce, Problemy Jakości, no. 11, pp. 7–15.

Wolniak, R., 2012, Kryterium przywództwa w ocenie poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Orientacja na wyniki – modele, metody i dobre praktyki, no. 264, Wrocław, pp. 475–487.

Yiannas, F., 2008, Food Safety Culture. Creating a Behavior-Based Food Safety Management System, Springer, New York.

Citation pattern: Szkiel A., The Importance of Leadership in ISO 22000:2018 Compliant Food Safety Management Systems, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 126, pp. 45-60, 2023

BibTeX     EndNote