Analysis of the Batychron Research Project

1

Gdynia Maritime University, 81-87 Morska Str., 81-225 Gdynia, Poland, Faculty of Navigation, email: juliakosiek@op.pl

2

Student Special Interest Group of Underwater Research “Sea Quest”, Gdynia Maritime University, 81-87 Morska Str., 81-225 Gdynia, Poland, email: nasur.janek@gmail.com

3

Gdynia Maritime University, 81-87 Morska Str., 81-225 Gdynia, Poland, Faculty of Navigation,
e-mail: g.rutkowski@wn.umg.edu.pl

Abstract: 

The article presents the research project called ‘Batychron’. Batychron is a flexible underwater bell patented by the Gdynia Maritime University as a ‘device applicable in hydraulic engineering for underwater transport and diving with the safety of human life’ (patent number: PL192265 B1, Int. Cl B63C 7/12; B63C 11/44). Users of this device claim that the Batychron is the most revolutionary invention in the field of human activity underwater. Thanks to its advantages and low price, the Batychron may well become a device as common as the parachute in aviation in the future. The first prototype of the device was made in 2002. In 2021, after almost 20 years of using the Batychron in a marine environment, the Student Special Interest Group of Underwater Research “Sea Quest” operating at the Gdynia Maritime University decided to make a modified (improved) model of the device from modern materials (more durable) and prepare it for real sea trials. The main purpose of the article is to present the Batychron project construction and its application.

Keywords: 
Batychron, flexible diving bell, operational problems, technical effectiveness, hydraulic engineering, underwater transport
Issue: 
Pages: 
20
27
Accepted: 
21.02.2022
Published: 
31.03.2022
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Ashcroft, F., Life at the Extremes, 2000, University of California Press, Oakland, California, USA.

Encyklopedia PWN, 2022, https://encyklopedia.pwn.pl/ (accessed: January 2022).

Encyklopedia techniki wojskowej, 1987, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.

Macke, J., Kuszewski, K., Zieleniec, G., 2007, Nurkowanie, Alma-Press Sp. z o.o., Warszawa.

Mazurkiewicz, B., 2009, Encyklopedia inżynierii morskiej, FPPOiGM, Gdańsk.

Opis patentowy o udzielenie patentu PL 192265 B1 (Int. Cl. B63C7/12; B63C 11/44), 2006, sygn. WUP 09/06 na podstawie zgłoszenia P-352083 w UP-RP, Warszawa.

Przepisy ogólne wynikające z obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. (poz. 397) do Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, 2021, Warszawa.

Przylipiak, M., Torbus, J., 1981, Sprzęt i prace nurkowe – poradnik, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.

Raport z prac badawczo-rozwojowych B + R (Mobile Base of the Marine Emergency Diving Service – R&D Report), 2021, PC Divers Gdańsk, Dokumentacja wewnętrzna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Gdynia.

Raport z realizacji projektu celowego nr 6T12 0059 2002C/5827 w ramach umowy z 3311/C. T12-6/2003 z dnia 05.06.2003 r. na temat: Urządzenie do zabezpieczenia prac podwodnych i nurkowań głębokowodnych z zachowaniem bezpieczeństwa życia ludzkiego (Device, Used for Securing Underwater Works and Deep Diving, which Protects Human Life), 2005, Dokumentacja wewnętrzna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Gdynia.

Rutkowski, G., Korta, H., 2002,  Analiza niektórych aspektów ujętych w zarysie historycznym dotyczących zabezpieczenia robót podwodnych oraz nurkowań głębokowodnych z wykorzystaniem dzwonów nurkowych, Materiały V Konferencji Morskiej „Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem”, Gdynia Oksywie 26.03.

Soliwoda, J., Kaizer, A., Neumann, T., 2021, Possibility of Capsizing of a Dredger during Towing, Water, vol. 13, no. 21.

Wniosek RWK/II 4.0/7/01/2021 UMG-03 z dnia 18.03.2021 r. dot. Inkubatora Innowacyjności 4.0: Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratunkowego Serwisu Nurkowego (MoB MEDS), Dokumentacja wewnętrzna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Gdynia.

Wniosek z dnia 03.11.2021 r. o planowanym udziale w projekcie: MUDS Base the Mobile Underwater Diving Support Base, w ramach programu „Studenckie koła tworzą innowacje”, Dokumentacja wewnętrzna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Gdynia.

Zgłoszenie patentowe P.437572 (DZ-VI.P.437572.2.tstra; RDB/32/2021) z dnia 14.04.2021 r. do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dot. mobilnego elektromagnetycznego systemu cumowniczego dla małych jednostek nawodnych, Warszawa.

Julia Kosiek

Citation pattern: Kosiek J., Nasur J., Rutkowski G., Analysis of the Batychron Research Project, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 121, pp. 20-27, 2022

BibTeX     EndNote