Selected Issues Conerning the Atypical TT/TN-S Networks Usage in Marine Electricity Systems

1

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland, Department of Ship Automation, e-mail: t.nowak@we.umg.edu.pl

Abstract: 

This article deals with to the selected issues of design and characteristics of the operation atypical of electricity networks used on ships. The presented analysis and an attempt of re- design is based on the case study.

Keywords: 
IT, TNS power grid, corrosion
Issue: 
Pages: 
7
19
Accepted: 
14.06.2021
Published: 
30.09.2021
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Białek, R., Budziłowicz, 2019, A., Elektrotechnika i elektronika okrętowa, Wydawnictwo Uniwersy­tetu Morskiego w Gdyni, Gdynia.

Dokumentacja techniczna badanego obiektu.

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/30283-wylacznik-roznicowopradowy-czyli-rcd (access May 2021).

http://www.bc.pollub.pl/Content/254/korozja.pdf (access May 2021).

Kostyszyn, R., Nowak, T., 2016, Elektroenergetyka okrętowa, Wydawnictwo AM w Gdyni, Gdynia.

Mindykowski, J., 2001, Ocena jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych z układami przekształtnikowymi, Wydawnictwo OiŻ, Gdańsk.

Musiał, E., Ochrona od porażeń w instalacjach niskiego napięcia w świetle aktualnych przepisów i norm. Współdziałanie dwóch różnych układów, w tym TT i TN, http://www.edwardmusial.info/pliki/ochrona_it_tt_tn.pdf [26-27.11.2012] (access May 2021).

Nowak, T., 2018, Wybrane zagadnienia dotyczące sieci IT, TT w świetle użytkowania w okrętowych systemach elektroenergetycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, no. 103, Gdynia.

N SEP-E-001:2003, Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-E-05009-41:1992, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-EN 61140:2005, Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

PN-HD 60364-1:2010, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-43:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-6:2016-07, Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2017, Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PRS, 2020, Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Instalacje elektryczne i systemy sterowania, cz. VII, Gdańsk.

Citation pattern: Nowak T., Selected Issues Conerning the Atypical TT/TN-S Networks Usage in Marine Electricity Systems, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 119, pp. 7-19, 2021

BibTeX     EndNote