Worn-out Steam Turbine Body Overhaul Technology

1

Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Engineering, Department of Ship Materials and Overhaul Technology, Morska 81-87, 81–581 Gdynia, Poland, e-mail: a.wieczorska@wm.umg.edu.pl

Abstract: 

The article presents the technology of overhauling a steam turbine body after prolonged operation at high temperatures. Before any repairs are made to such a body, preliminary material tests must be carried out, which will qualify it for scrapping or
a revitalisation process, because the material undergoes degradation at creep temperatures. The purpose of the overhaul was to restore the steam turbine body (material grade L20HM) to operational condition.

Keywords: 
technology of repair, operation, steam turbine body
Issue: 
Pages: 
54
65
Accepted: 
24.07.2019
Published: 
31.03.2020
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Cicholska, M., Czechowski, M., 2013, Materiałoznawstwo okrętowe, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Cwilewicz, R., Perepeczko, A., 2014, Okrętowe turbiny parowe, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Dobosiewicz, J., 1992, Wpływ eksploatacji na zmiany własności mechanicznych metalu kadłubów turbin parowych, Energetyka, nr 1.

Jaworski, P., 2002, Przykłady spawania elementów stosowanych w przemyśle energetycznym, Przegląd Spawalnictwa, nr 5.

Rajca, S., Grzesiczek, E., 2001, Stan materiału kadłuba turbiny parowej po naprawie przez spawanie, Energetyka, nr 12.

Rehmus-Forc, A., 2006, Zmiany struktury zachodzące po rewitalizacji kadłubów turbin parowych, Inżynieria Materiałowa, nr 3, s. 265–267.

Trzeszczyński, J., Grzesiczek, E., 1998, Wymienić czy rewitalizować? Energetyka, nr 7.

Wieczorska, A., 2018, Analiza możliwości przedłużania czasu eksploatacji kadłuba turbiny parowej po rewitalizacji, Akademia Morska w Gdyni, Master’s thesis (unpublished).

Citation pattern: Wieczorska A., Worn-out Steam Turbine Body Overhaul Technology, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 113, pp. 54-65, 2020

BibTeX     EndNote