Evaluation of the Nutrition Behaviour of People Above Age 65

1

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Poland,
Faculty of Entrepreneurship and Quality Science, Chair of Quality Science and Quality Management, e-mail: a.platta@wpit.umg.edu.pl

Abstract: 

The population of elderly people is rising, both in developed and developing countries. Due to the physiological changes occurring with age, food consumption patterns alter, and the variety of foodstuffs consumed diminishes. The purpose of the study was to evaluate the consumption of various foodstuffs necessary for the daily diet by the elderly. The study was conducted using the direct survey method among 102 respondents aged over 65 years, residing in the city of Sopot. It was found that the nutrition behaviour of the study group was incorrect. The frequency of consuming wholemeal bread, grits, legumes, vegetables and fruits was low. The drinking of milk and the consumption of dairy or fish occurred rarely. Additionally, they preferred animal fats, not recommended in their diet. They mainly consumed three meals a day, and drank insufficient amounts of fluids. Overweight and obesity were predominant.

Keywords: 
nutrition behaviour, food intake frequency, elderly people
Issue: 
Pages: 
23
31
Accepted: 
25.03.2019
Published: 
28.06.2019
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Awdziej, M., 2014, Granice rynku „starszych konsumentów” w Europie – wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców, Handel Wewnętrzny, no. 1(354), pp. 17–25.

Christensen, K., Doblhammer, G., Rau, R., Vaupel, J.W., 2009, Ageing Population: The Challenges Ahead, Lancet, no. 374(9696), pp. 1196–1208.

Drzycimska-Tatka, B., Drab-Rybczyńska, A., Kasprzak, J., 2011, Zespół metaboliczny – epidemio­logia XXI wieku, Hygeia Public Health, no. 46(4), pp. 423–440.

Gacek, M., 2008, Zachowania żywieniowe grupy osób starszych zamieszkałych w Polsce i Niemczech, Problemy Higieny i Epidemiologii, vol. 89, no. 3, pp. 401–406.

Gębska-Kurczewska, A., 2002, Charakterystyka grupy osób w podeszłym wieku uczestniczących w badaniach zależności między aktywnością a stanem zdrowia, Problemy Higieny i Epide­mio­logii, no. 56, pp. 463–470.

Grodzicki, J., Kocemba, T., Skalska, J., 2007, Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Via Medica, Gdańsk.

IŻŻ, 2018, Zasady zdrowego żywienia związane z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycz­nej dla osób w wieku starszym, https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywie­nia/pira­mida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-w-wieku-starszym (25 March 2019).

Jarosz, M. (ed.), 2012, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Wydawnictwo IŻŻ, Warszawa.

Jarosz, M. (ed.), 2018, Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla osób w wieku starszym, Wydawnictwo IŻŻ, Warszawa, https://ncez.pl/upload/piramida-dla-osob-w-wieku-starszym-opis.pdf (31.01.2019).

Jędrusek-Golińska, A.Górecka, D.Szymandera-Buszka, K., 2016, Produkty funkcjonalne w żywie­niu osób starszych, Przemysł Spożywczy, vol. 70, no. 5, pp. 39–43.

Jędrusek-Golińska, A., Szymandera-Buszka, K., Waszkowiak, K., Piecewicz, M., 2018, Postrzeganie żywności prozdrowotnej przez osoby starsze w świetle badań, Handel Wewnętrzny, no. 4(375), pp. 145–155.

Jurczak, I., Barylski, M., Irzmański, R., 2011, Znaczenie diety u osób w podeszłym wieku – ważny aspekt prewencji zdrowia czy nieistotna codzienność, Geriatria, no. 5, pp. 127–133.

Puchalska-Krotki, H., Marcinkowska-Suchowierska, E., 2011, Stabilna choroba wieńcowa w wieku podeszłym – odrębności w diagnostyce i leczeniu, Postępy Nauk Medycznych, no. 5, pp. 388–394.

Różańska, D., Wyka, J., Biernat, J., 2013, Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście – Twardogórze, Problemy Higieny i Epidemiologii, vol. 94, no. 3, pp. 503–508.

Seremak-Bulge, J., 2010, Rynek i spożycie ryb w latach 2009–2010, Przegląd Rybacki, vol. 34, no. 5, pp. 113.

Słowińska, M.A., Wądołowska, L., 2008, Stan zdrowia a model żywienia w wieku 75–80 lat, Nowiny Lekarskie, vol. 77, no. 4, pp. 294–298.

Szreder, M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wądołowska, L., 2010, Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Wądołowska, L., Danowska-Oziewicz, M., Stewart-Knox, B., Vaz de Almeida, M.D., 2009, Differences between Older and Younger Poles in Functional Food Consumption, Awareness of Metabolic Syndrome Risk and Perceived Barriers to Health Improvement, Food Policy, no. 34(3), pp. 311–318.

Citation pattern: Platta A., Evaluation of the Nutrition Behaviour of People Above Age 65, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 110, pp. 23-31, 2019

BibTeX     EndNote