Diagnozowanie okrętowego tłokowego silnika spalinowego w eksploatacji z wykorzystaniem średniego ciśnienia indykowanego

In Service Diagnosing of a Marine Diesel Engine Using Mean Indicated Pressure

Leszek Wontka         

1

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów, e-mail: l.wontka@amw.gdynia.pl

Abstract: 

The article presents possibilities of assessment of technical condition of a marine diesel engine using the mean indicated idle pressure. The paper was based on wide research material collected during engine diagnostics operated on naval ships from 1997 to 2018. The author was a member of diagnostic team conducting researches. The article shows problems related to this assessment and presents research methodology.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia możliwości oceny stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego z wykorzystaniem do tego celu średniego ciśnienia indykowanego na biegu jałowym. Praca została oparta na szerokim materiale badawczym, zebranym podczas diagnostyki silników na okrętach w latach 1997–2018, w której autor uczestniczył osobiście. W artykule zasygnalizowano problemy związane z tą oceną oraz przedstawiono metodykę badań.

Keywords: 
marine diesel engine, mechanical losses, mean indicated pressure, diagnosis
Słowa kluczowe: 
okrętowy tłokowy silnik spalinowy, straty mechaniczne, średnie ciśnienie indykowane, diagnozowanie
Issue: 
Pages: 
153
167
Accepted: 
23.10.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bielawski, P., 2003, Diagnozowanie maszyn z wykorzystaniem mocy tarcia, Diagnostyka’29, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Warszawa.

Drozd, W., 1985, Metodyka wyznaczania minimalnej dopuszczalnej lepkości oleju w silnikach spalinowych, rozprawa doktorska, Poznań.

Drozd, W., 1989, Analiza wpływu lepkości oleju na przebieg krzywej tarcia w silniku spalinowym, Silniki Spalinowe, nr 1.

Gola, M., Januła, J., Litwin, J., 1996, Laboratorium silników spalinowych, Kowalewicz, A. (red.), Politechnika Radomska, Radom.

Serdecki, W., 2002, Badania współpracy elementów układu tłokowo-cylindrowego silnika spalinowego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Serdecki, W., (red.), 2012, Badania silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Wontka, L., 2008, Straty mechaniczne silnika a lepkość oleju smarowego w aspekcie diagnostyki okrętowego tłokowego silnika spalinowego, Diagnostyka, nr 3.

Wontka, L., 2017, Straty mechaniczne jako diagnostyczny parameter stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego, rozprawa doktorska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Gdynia.

Wontka, L., Kniaziewicz, T., 2015, Modelling of Mechanical Losses in Marine Diesel Engine, Silniki Spalinowe, vol. 162, nr 3.

Citation pattern: Wontka L., Diagnozowanie okrętowego tłokowego silnika spalinowego w eksploatacji z wykorzystaniem średniego ciśnienia indykowanego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 153-167, 2018

BibTeX     EndNote