Dodatkowe szkolenie mechaników okrętowych w przedsiębiorstwie żeglugowym zwiększające kompetencje do objęcia obowiązków zawodowych w siłowni okrętowej

Additional Training of Young Engineers in Shipping Company to Increase Professional Competences to Take on Duties in Engine Room

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia, Katedra Słowni Okrętowych, e-mail: p.kaminski@wm.umg.edu.pl

Abstract: 

The article discusses general conventions, goals and effects of the "BS Cadet Program" training program, introduced by one of the largest German shipowners to improve the competences of crew members at the operational level, who will take up duties of the watch engineer in the ship engine room soon. The work also presents the results comparison of verification of knowledge acquired by participants during the training with the results gained by the Faculty of Mechanical Engineering students being after their last semester of studies.

Streszczenie: 

W artykule zostały omówione ogólne założenia, cele oraz efekty działania programu szkoleniowego „BS Cadet Program”, jaki wprowadził jeden z większych niemieckich armatorów w celu poprawy wyszkolenia członków załóg na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym, którzy dopiero będą obejmować obowiązki mechanika wachtowego w siłowni okrętowej. W pracy zawarto również porównanie wyników weryfikacji zdobytej wiedzy przez uczestników szkolenia z wynikami studentów Wydziału Mechanicznego po ostatnim roku nauki.

Keywords: 
ship power plant, watch engineer training
Słowa kluczowe: 
siłownie okrętowe, szkolenie mechaników wachtowych
Issue: 
Pages: 
55
66
Accepted: 
10.12.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

BS Cadet program guide, 2013, Hamburg.

IMO, 2014, Officer in Charge of an Engineering Watch (Model course 7.04), London.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 lutego 2017 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego, DzU 2017, poz. 775.

STWC a Guide for Seafarers, 2010, Taking into a Account the 2010 Manila Amendments, International Transport Workers’ Federation, London.

Citation pattern: Kamiński P., Dodatkowe szkolenie mechaników okrętowych w przedsiębiorstwie żeglugowym zwiększające kompetencje do objęcia obowiązków zawodowych w siłowni okrętowej , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 55-66, 2018

BibTeX     EndNote