Stan obecny i perspektywy rozwoju Portu Elbląg

Current State and Development Perspectives of Elbląg Port

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Transportu i Logistyki, e-mail: akademor@gmail.com

Abstract: 

The article presents the current state of the Elbląg port (mainly its location, infrastructure and suprastructure) and development prospects, mainly related to the construction of a Vistula Spit, construction of a bridge in Nowakowo and regulation and deepening of the approach fairway to the port.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono stan obecny portu Elbląg (głównie jego lokalizację,  infra- i suprastrukturę) oraz perspektywy rozwoju, związane głównie z przeprowadzeniem przekopu przez Mierzeję Wiślaną, budową mostu w Nowakowie oraz regulacją i pogłę­bieniem toru podejściowego do portu.

Keywords: 
Port of Elbląg, infrastructure, suprastructure, transport accessibility, development directions
Słowa kluczowe: 
Port Elbląg, infrastruktura, suprastruktura, dostępność, kierunki rozwoju
Issue: 
Pages: 
99
115
Accepted: 
14.07.2018
Published: 
28.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Barański, A., Dawidowicz, D., Dobrzańska, D., Kiejzik-Głowińska, M., Tyszecki, A., Wojnarowska, A., Żochowska, M., 2017, Karta informacyjna przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”, EKO-KONSULT Andrzej Tyszecki, Gdańsk.

Ficoń, K., 2010, Logistyka morska. Statki, porty, spedycja, BEL Studio, Warszawa.

Gospodarka Morska, 2012, Krynica Morska: Mieszkańcy nie chcą przekopu Mierzei Wiślanej, http://www.gospodarkamorska.pl/wydarzenia/krynica-morska:-mieszkancy-nie..., (dostęp 8.07.2018).

Gospodarka Morska, 2014, Elbląg: Żegluga przez Zalew Wiślany zagrożona, http://www. gospodarkamorska.pl/wydarzenia/elblag:-zegluga-przez-zalew-wislany-zagrozona.html, (dostęp 5.07.2018).

Kadłubowski, R., 2017, Elbląski port zanotował kolejny znaczny spadek przeładunku towarów. Wzrosła za to ilość pasażerów, Elbląski Dziennik Internetowy, https://info.elblag.pl/38,48720, Elblaski-port-zanotowal-kolejny-znaczny-spadek-przeladunku-towarow-Wzrosla-za-to-ilosc-pasazerow.html, (dostęp 1.06.2018).

Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M., 2012, Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), MTBiGM, Warszawa.

Krośnicka, K., Zavorotynskiy, N., 2016, Zarys koncepcji rozwoju portu Elbląg, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5, s. 301–312.

Libudzka, A., 2017, Większość samorządów nad Zalewem Wiślanym popiera przekop Mierzei, Portal Morski, http://www.portalmorski.pl/zegluga/37314-wiekszosc-samorzadow-nad-zalewe..., (dostęp 6.07.2018).

Matczak, M., Krośnicka, K., Ołdakowski, B., 2015, Strategia rozwoju  Portu Morskiego  w Elblągu, Actia Forum, Elbląg/Gdynia.

Matczak, M., Ołdakowski, B., Kalinowski, J., Kaszubowski, D., 2009, Studium rozwoju strategicz­nego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim, Actia Forum, Gdynia, http://www.wiki.leba.eu/_media/dokumenty/studium_rozwoju_strategicznego_....

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wod­nych, DzU nr 77, poz. 695.

Trusiewicz, I., 2016, Elbląg chce być wpuszczony w kanał, Rzeczpospolita, http://www. rzeczpospolita.pl/Zycie-Warminsko-Mazurskiego/309149853-Elblag-chce-byc-wpuszczony-w-kanal.html, (dostęp 8.07.2018).

Zarząd Portu Morskiego Elbląg, 2018, http://www.port.elblag.pl., (dostęp 8.07.2018).

Citation pattern: Salomon A., Stan obecny i perspektywy rozwoju Portu Elbląg, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 107, pp. 99-115, 2018

BibTeX     EndNote