Analiza działania Morskiej Stacji Referencyjnej w Świnoujściu jako podstawa do stworzenia morskich systemów IDS (Instrument Docking System)

Analysis of Operation of the Maritime Reference Station in Świnoujście as a Basis for Creating the Instrument Docking System (IDS)

Jacek Pietraszkiewicz*1      Wojciech Tycholiz2      

* Corresponding author

1

NavSim Polska Sp. z o.o., ul. Różana 95, 59-700 Bolesławiec, e-mail: jacek.pietraszkiewicz@navsim.pl

2

NavSim Polska Sp. z o.o., ul. Różana 95, 59-700 Bolesławiec

Abstract: 

Navigating large vessels in the confined waters (coastal/approach and harbour) is everything but trivial. Due to heavy vessel traffic, vicinity of navigational hazards, limited water depth, rapidly changing navigational circumstances, and tremendous weight of the vessels, navigating, mooring and docking activities are demanding and stressful for the pilots. Stress usually leads to increased tiredness, risk of human error and thus to a larger number of incidents and accidents. Marine pilots are more tired and less effective. In the temperate zones there is an additional factor to be considered: poor visibility. This article presents a practical application of the GNSS RTK technology in the electronic chart and situational awareness system as well as the concept of the Instrument Docking System (IDS) for vessels, which in its purpose and fundamental elements is similar to the Instrument Landing System (ILS) for aircrafts).

Streszczenie: 

W artykule opisano fazy podchodzenia statku do portu ze szczegól­nym uwzględnieniem problemu wyznaczania pozycji jednostki z dużą dokładnością w czasie rzeczywistym. W tym aspekcie przeprowadzona została analiza systemów pozycjonowania, ich dokładności, dostępności, niezawodności oraz zasięgu działania. W artykule przedsta­wiono wyniki badań obserwacji dokładności systemu pozycjonowania w Świnoujściu, prze­pro­wadzonych przez zespół NavSim Polska Sp. z o.o. Podkreślając wykorzystanie techniki RTK (Real Time Kinematic), przeprowadzono analizę działania Morskiej Stacji Referencyjnej (MSR) w Świnoujściu. Artykuł prezentuje możliwe praktyczne wykorzystanie technologii GNSS RTK (Global Navigation Satellite Systems) do budowy systemów elektro­nicz­nego zobrazowania rzeczywistej sytuacji nawigacyjnej dużej jednostki oraz wdrożenia na wzór systemów lotniczych ILS (Instrument Landing System) lub GBAS (Ground Based Augmentation System) morskich systemów IDS (Instrument Docking System). Przedsta­wione wnioski uzasadniają przydatność MSR w Świnoujściu oraz stosowanie podobnych systemów w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas wprowadzania statków do portu.

Keywords: 
e-Navigation, precise navigation, docking, Instrument Docking System (IDS), Portable Pilot Units (PPU), Real Time Kinematic (RTK), pilots systems, International Docking System Standard (IDSS)
Słowa kluczowe: 
e-Navigation, nawigacja precyzyjna, cumowanie, Instrument Docking System (IDS), Portable Pilot Units (PPU), Real Time Kinematic (RTK), systemy pilotowe, International Docking System Standard (IDSS)
Issue: 
Pages: 
84
98
Accepted: 
17.10.2018
Published: 
28.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Gucma, S., 2012, Projekt systemów zapewniających bezpieczną nawigację i obsługę statków LNG na podejściu i w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego, Szczecin.

IALA R-121, 2004, IALA Recommendation R-121 on the Performance and Monitoring of DGNSS Services in the Frequency Band 283.5 – 325 kHz.

NavSim Polska, 2014, Dokumentacja projektowa MSR RTK Świnoujście, NavSim Polska, Bolesławiec.

NavSim Polska, 2015, Instrukcja obsługi systemu RTK Monitor, NavSim Polska, Bolesławiec.

Nowak, A. Specht, C., 2012, Koncepcja stacji monitorującej aktywne sieci geodezyjne na potrzeby nawigacji i monitorowania ruchu obiektów, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 9, s. 3677–3686.

Trelleborg Marine Systems, 2015, SmartDock® Laser Docking Aid System, Trelleborg Marine Systems, http://www.trelleborg.com/en/marine-systems/products--solutions--and--se... (dostęp październik 2018).

Urząd Morski Szczecin, 2015, Przepisy portowe – tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 24 lipca 2018 r., Urząd Morski w Szczecinie, http://www.ums.gov.pl/po/2013/Zarz_3_2013.pdf (dostęp październik 2018).

Jacek Pietraszkiewicz

Citation pattern: Pietraszkiewicz J., Tycholiz W., Analiza działania Morskiej Stacji Referencyjnej w Świnoujściu jako podstawa do stworzenia morskich systemów IDS (Instrument Docking System), Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 107, pp. 84-98, 2018

BibTeX     EndNote