Planned Concept of Central and External Port as an Opportunity for the Development of Tricity's Seaports in Poland

Error message

  • Notice: Undefined variable: title in eval() (line 31 of /var/www/zeszyty/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined variable: yr in eval() (line 51 of /var/www/zeszyty/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Koncepcja Portu Centralnego i Zewnętrznego jako szansa na rozwój trójmiejskich portów morskich w Polsce

Maja Cieczko1      Agata Myszka2      Adam Kaizer*3 https://orcid.org/0000-0002-8474-7819     

* Corresponding author

1

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81-225 Gdynia

2

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81-225 Gdynia

3

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Faculty of Navigation, e-mail: a.kaizer@wn.umg.edu.

Abstract: 

One of the main determinants of the international status of a seaport is its capacity to handle the largest possible quantities of cargo carried by the largest vessels. A successful seaport is one where trans-shipments are handled by qualified personnel and where excellent facilities are available to ensure that the cargo delivered to the port can be delivered to its destination using the largest possible selection of various modes of transport. A successful seaport should be extended in size to be able to cater for an increasing number of ships at the same time. All these factors can help make seaports more competitive. The largest of Poland’s seaports, namely the Port of Gdańsk and the Port of Gdynia, are trying to reach the status of being ranked among Europe’s best ports. This goal can only be achieved through new ideas and new investment projects. Two projects are planned as a way to stimulate the development of Poland’s seaports: the Central Port at the Port of Gdańsk and the External Port at the Port of Gdynia. These projects will help strengthen the position of Tricity’s seaports in the international arena.

Streszczenie: 

Jedną z głównych cech determinujących pozycję portu na arenie między­narodowej są jego parametry umożliwiające przeładunek jak największej ilości ładunków przewożonych przez jak największe jednostki pływające. Największe z polskich portów – Gdańsk i Gdynia – walczą o status jednych z najlepszych w Europie. Aby osiągnąć ten cel, każdy z portów wymaga nowych koncepcji, co prowadzi do szeregu inwestycji. Powstały dwa projekty umożliwiające portom rozwój. W porcie gdańskim powstanie Port Centralny, natomiast w Gdyni – Port Zewnętrzny. Zrealizowanie tych projektów wzmocni pozycję portów trójmiejskich na arenie międzynarodowej.

Keywords: 
Port of Gdańsk, Port of Gdynia, ferry crossings, global market, trans-shipments
Słowa kluczowe: 
Port Gdańsk, Port Gdynia, infrastruktura portowa, ruch statków, konteneryzacja
Pages: 
9
24
Accepted: 
18.10.2018
Published: 
28.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Borkowski, M., 2018, Rekord za rekordem, Namiary na Handel i Morze, Gdynia.

Brancewicz, M., 2015, Port w Gdańsku wyjdzie w morze. Realizacja po 2020 r., http://trojmiasto. wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,17841585,Port_w_Gdansku_wyjdzie_w_morze_Realizacja_po_2020.html?disableRedirects=true (dostęp 15.05.2018).

Gdynia Maritime Office, 2018, http://www.umgdy.gov.pl/ruchstatkow/ (dostęp 23.02.–04.03.2018].

Kaizer, A., Smolarek, L., 2015, The Analysis of Dredging Project’s Effectiveness in the Port of Gdynia, Based on Ten Interference with Vessel Traffic, Safety of Marine Transport: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia.

 Kaizer, A., Smolarek, L., 2016, Methodology of Creating a Work Schedule for Dredging at Port's Area, Scientific Journal of the Maritime University of Szczecin, Szczecin.

Kaizer, A., Smolarek, L., Ziajka, L., Krośnicka, K., 2017, The Analysis of Container Vessel Service Efficiency in the Aspect of Berth and Handling Equipment Usage in Polish Ports, CRC Press, Taylor & Francis Group, London.

Kiewlewicz, R., 2018, Gdy powstanie Port Zewnętrzny w Gdańsku, https://m.trojmiasto.pl/dom/Gdy-powstanie-Port-Zewnetrzny-w-Gdansku-mias... (dostęp 24.02.2018).

Koźlak, A., 2012, Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Marine Traffic Services, 2018, http://www.marinetraffic.com (dostęp 23.02.–04.03.2018).

Ministry of Foreign Affairs, 2018, Wymiana handlowa i aktywność inwestycyjna, http://www.pekin. msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpracagospodarcza/wymianahandlowa/?printMode=true.

Pluciński, M., 2013, Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa.

Port of Gdańsk Authority, 2018, Conference materials, Gdańsk.

Port of Gdynia Authority, 2018a, Port Gdynia wychodzi w morze, https://www.port.gdynia.pl/pl/ wydarzenia/aktualnosci/865-port-gdynia-wychodzi-w-morze (dostęp 05.05.2018).

Port of Gdynia Authority, 2018b, Strategia rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, https://www.port. gdynia.pl/pl/port/strategia-rozwoju?showall=&start= (dostęp 23.02.2018).

Salomon, A., 2013, Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz per­spektywy ich rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 82, Gdynia.

Adam Kaizer

Citation pattern: Cieczko M., Myszka A., Kaizer A., Planned Concept of Central and External Port as an Opportunity for the Development of Tricity's Seaports in Poland, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. , pp. 9-24,

BibTeX     EndNote