Przekształtnik 18-pulsowy o mocy 20 KW z szeregowym filtrem aktywnym – wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule przedstawiono zasadę działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu przekształtnika 18-pulsowego o wyjściu stałonapięciowym, współpracu-jącego z szeregowym filtrem aktywnym małej mocy (APF). Prezentowany system pozwala znacznie zredukować, szczególnie w przypadku autonomicznej sieci zasilającej, niepożądane wyższe harmoniczne w przebiegu prądu sieciowego. Osiemnastopulsową pracę przekształtnika osiąga się dzięki zastosowaniu zestawu sieciowych trójfazowych dławików sprzężonych (WPP i TDS). Jednoczesne użycie dławików magnetycznie sprzężonych i szeregowego filtra aktywnego małej mocy pozwala na osiągnięcie – niewielkim kosztem – zmniejszenia współczynnika THD prądu zasilającego do wartości odpowiadającej warunkom CPC (Clean Power Converters).

Issue: 
Pages: 
104
118
Download full text in pdf: 
References: 

Akagi H., Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning, IEEE Press. Willey 2007.

Humphrey A. J., Mokrytzki B., Inverter paralleling reactors, International Power Conference, Baltimore, Mai 1972, IEEE New York 1972, s. 244–246.

Miyairi S., New method for reducing harmonics involved in input and output of rectifier with interphase transformer, IEEE Trans. on Ind. Aplic. 1986.

Mysiak. P., A multi-pulse diode rectifier with a coupled three-phase reactor – the design method and results of the simulation and laboratory tests, Proc. of the IXth International Conference Problems of Present-day Electrotechnics 2006, Institute of Electrodynamics of Ukrainian National Academy of Science, Kijów 2006.

Mysiak P., A 24-pulse diode rectifier with coupled three-phase reactor. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 2007, vol. 30, no. 7, s. 1189–1204.

Mysiak P., Eighteen-pulse diode rectifier with three-phase coupled reactors, Archives of Electrical Engineering, 2001, vol. L, no 1, Warsaw.

Mysiak P., Przekształtnik wielopulsowy o wyjściu stałoprądowym w warunkach zasilania z sieci autonomicznej, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1996.

Mysiak P., System trójfazowych dławików sprzężonych zasilający przekształtnik wielopulsowy o wyjściu stałoprądowym – algorytm projektowania oraz wyniki badań symulacyjnych, V Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, Łódź SENE 2001.

Peterson M., Analysis and Design of Power Electronics Systems for Energy Conversion, PhD dissertation, Tulane University, New Orleans 2007.

Tunia H., Barlik R., Mysiak P., Połączenie równoległe dwóch trójfazowych prostowników diodowych w układzie z trójfazowym dławikiem sprzężonym, Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej, 1998, t. V, z. II, AGH Kraków.

Tunia H., Barlik R., Mysiak P., Dławiki sprzężone do redukcji zawartości wyższych harmonicznych prądów w odbiornikach trójfazowych zasilanych z falowników napięcia, Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej, 1998, t. IV, z. I, AGH Kraków.

Citation pattern: Mysiak P., Adamowicz M., Przekształtnik 18-pulsowy o mocy 20 KW z szeregowym filtrem aktywnym – wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 62, pp. 104-118, 2009

BibTeX     EndNote