Assessment of the eating habits of a selected group of school age children

Abstract: 
Streszczenie: 

The purpose of the research was to assess the eating habits, nutritional status and level of physical activity of a selected group of children. Empirical study was conducted with the use of an authorial questionnaire – survey in May 2013 in a group of 100 parents of children aged 6–9 years attending grades 1–3 of primary school in Gdynia. Eating habits of children were found to be beneficial in terms of regularity and the number of meals consumed, consumption of the first breakfast at home and a second breakfast at school and the lack of snacking in the course of time spent in front of a computer and a TV. As unbeneficial were considered eating habits of children in terms of snacking between main meals during the day and too short time of consumption of last meal before bedtime. It was found that the structure of consumption of individual food products is not compatible with the recommendations of the Institute of Food and Nutrition on low consumption of fruits and vegetables, whole grain products, leguminous plants, fish and high consumption of sweets. This trend may be the cause of shortage of nutrients such as vitamins, minerals, fiber and polyunsaturated fatty acids omega-3.

Issue: 
Pages: 
106
118
Download full text in pdf: 
References: 

Akinci A., Cetinkaya E., Aycan Z., Oner O., Relationship between intraocular pressure and obesity in children, Journal of Glaucoma, 2007, no. 16, 627–630.

Boniecka I., Michota- Katulska E., Ukleja A., Czerwonogrodzka A., Kowalczyk E., Szczygłowska A., Zachowania żywieniowe wybranej grupy dzieci w wieku szkolnym w aspekcie zagrożenia otyłością, Przegląd Lekarski, 2009, vol. 66, nr 1–2, 49–51.

Christakis D.A, Ebel B.E., Rivara F.P., Zimmerman F.J., Televison, video, and computer game usage in children under 11 yaers of age, The Journal of Pediatrics, 2004, vol. 145, no. 5.

Danielzik S., Langnase K., Mast M., Spethmann C., Muller M.J., Impact of parental BMI on the manifestation of overweight 5-7 years old children, European Journal of Nutrition, 2002, vol. 41, no. 3, 132–138.

Fichna P., Skowrońska B., Powikłania otyłości u dzieci i młodzieży, Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, 2006, vol. 12, nr 3, 223–228.

Fichna P., Skowrońska B., Otyłość oraz zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży, Family Medicine & Primary Care Review, 2008, no. 10, 269–278.

Fichna P., Skowrońska B., Otyłość u dzieci i młodzieży a zaburzenia prokreacji wieku dojrzałego - spojrzenie pediatry, Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2010, vol. 1, nr 1, 46–54.

Giovannini M., Verduci E., Scaglioni S, Salvatici E., Bonza M., Riva E., Agostini C., Breakfast: a Good Habit, not a Repetitive Custom, The Journal of International Medical Research, 2008, no. 36, 613–624.

IŻŻ: Komentarz do Piramidy Zdrowego Żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 227&Itemid=5&lang=pl [01.03. 2014].

Jarosz M., Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Wydawnictwo IŻŻ, Warszawa 2008, 47–51, 249.

Jarosz M., Praktyczny podręcznik dietetyki, Wydawnictwo IŻŻ, Warszawa 2010.

Koehler B., Marszał E., Świetliński J., Wybrane zagadnienia z pediatrii. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Katowice 2002, 504.

Kołodziej K., Piaseczna-Piotrowska A., Strzelczyk J., Uwarunkowania środowiskowe i rodzinne występowania otyłości u dzieci, Polski Merkuriusz Lekarski, 2010, nr XXVIII, 195–199.

Krawczyński M., Propedeutyka pediatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 360.

Malinowski A., Choroby wieku dziecięcego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Marcysiak M., Zagroba M., Ostrowska B., Aktywność fizyczna a zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, vol. 18, nr 2, 176–183.

Oblacińska A., Weker H., Profilaktyka otyłości dzieci i młodzieży. Od urodzenia do dorosłości, Wydawnictwo HELP MED, Kraków 2008, 12, 16, 22.

Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, Materiały dydaktyczne do edukacji zdrowotnej w zakresie zaburzeń w odżywianiu, Gdańsk 2007.

Sikorska-Wiśniewska G., Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, vol. 6, nr 55, 71–80.

Stankiewicz M., Pieszko M., Śliwińska A., Małgorzewicz S., Wierucki Ł., Zdrojewski T., Wyrzykowski B., Łysiak-Szydłowska W., Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi - wyniki badania Polskiego Projektu 400 miast, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2010, nr 6, 59–66.

Strauss R. S., Knight J., Influence of the home Environment on the Development of obesity in children, Pediatrics, 1999, no 103, 1–8.

Suliga E., Częstość spożycia i wartość energetyczna śniadań wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Roczniki PZH, 2006, vol. 57, nr 1, 73-79.

Szadkowska A., Bodalski J., Otyłość u dzieci i młodzieży, Przewodnik Lekarski, 2003, vol. 6, nr 9, 54–58.

Szajewska H., Żywienie dzieci zdrowych i chorych, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Warszawa 2007, 65.

Szanecka E., Małecka-Tandera E., Zmiana nawyków żywieniowych a problem otyłości u dzieci, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2006, nr 2, 102–107.

Urban M., Adamczyk P., Miażdżyca u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2007, 87, 92–93.

Widhalm K., Ghods E., Nonalcoholic liver disease: a challenge for pediatricians, International Journal of Obesity, 2010, no. 10, 1451–1467.

Wolnicka K., Regularne spożywanie posiłków, pojadanie między posiłkami, [w:] Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa 2008, 47–51.

Woynarowska B., Profilaktyka w pediatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 55.

Zachurzok-Buczyńska A., Małecka-Tendera E., Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2005, vol. 1, nr 3, 13–20.

Zeller M.H., Reiter-Purtill J., Ramey Ch., Negative Peer Perceptions of Obese Children in the Classroom Environment, Obesity, 2008, vol. 16, no. 4, 755–762.

Citation pattern: Platta A., Assessment of the eating habits of a selected group of school age children, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 84, pp. 106-118, 2014

BibTeX     EndNote