Preliminary research on tribologic wear of marine pump shaft pins

Badania wstępne zużycia tribologicznego czopów wałów pomp okrętowych
Abstract: 

Odśrodkowe pompy krętne są stosowane w obiegach chłodzenia silników średniej i dużej mocy, do zasilania kotłów oraz w instalacjach zęzowych, balastowych i przeciwpożarowych. Powszechne stosowanie pomp krętnych na statkach wiąże się z ich licznymi korzyściami. Jednakże podczas eksploatacji występuje zużycie kadłuba, wirnika, wału oraz uszczelnień. W pracy badawczej podjęto próbę zwiększenia trwałości eksploatacyjnej wałów pomp wody morskiej w miejscu osadzenia uszczelnień. Właściwości eksploatacyjne związane są z wykonaniem badań zmęczenia stykowego, zużycia tribologicznego oraz korozji elektrochemicznej W artykule przedstawiono pierwszy etap badań tribologicznych, który dotyczył doboru materiału przeciwpróbki oraz środka smarującego parę tribologiczną. Do badań wykorzystano wałek wykonany ze stali odpornej na korozję X5CrNi18-10. Proces toczenia wykończeniowego powierzchni próbki wykonano nożem z wymiennymi płytkami dogładzającymi typu Wiper firmy Sandvik Coromant. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono materiał przeciwpróbki (stal C45) do przeprowadzenia właściwych badań tribologicznych. Środkiem smarującym skojarzonej pary tribologicznej będzie olej maszynowy uzupełniony dodatkiem uszlachetniającym.

Streszczenie: 

Centrifugal angular momentum pumps are utilized in the cooling system of high and medium speed engines, for supplying boilers, in bilge systems, ballast systems and in firefighting installations. Such an extensive use of angular momentum pumps on board is connected with their numerous advantages. However during operation the wear of marine hull, the rotor and shaft seals takes place. The research aimed at examining the improvement of operating durability of marine pumps in place of seals mounting. The service properties are related to contact wear tests, tribologic wear and electrochemical corrosion that are to be carried out. The paper presents the first stage of tribologic wear tests which dealt with the selection of counter sample material and of the lubricating agent for the tribosystem. A roller made of stainless X5CrNi18-10 steel was used for the research. The process of sample surface finish lathing was performed by a cutting tool provided with super finish plates Wiper type by Sandvik Coromant. On the basis of the results obtained the counter sample material was defined (C45 steel) for performing appropriate tribologic tests. The lubricant for the matched tribologic couple was chosen to be the machine oil enriched with an improver.

Słowa kluczowe: 
angular momentum pump
surface layer
friction wear
Issue: 
Pages: 
55
62
Download full text in pdf: 
References: 

ASTM D2714 – 94 (2009): Test Method for Calibration and Operation of the Falex Block-on- Ring Friction and Wear Testing Machine.

ASTM D2981 – 94 (2009): Standard Test Method for Wear Life of Solid Film Lubricants in Oscillating Motion.

ASTM D3704 – 96 (2012): Standard Test Method for Wear Preventive Properties of Lubricating Greases Using the (Falex) Block-on-Ring Test Machine in Oscillating Motion.

ASTM G77 – 05 (2010): Standard Test Method for Ranking Resistance of Materials to Sliding Wear Using Block-on-Ring Wear Test.

Dyl T., Skoblik R., Starosta R., The Effect of the Ceramic Dispersion on the Nickel Matrix Composite Coating Properties after Plastic Working, Solid State Phenomena, Vol. 147–149, p. 813–818, Switzerland 2009.

Dyl T., Starosta R., Skoblik R., The effect of the unit pressure on the NiAl and Ni3Al intermetallic coatings selection parameters after plastic working. Solid State Phenomena, Vol. 165, p. 19–24, Switzerland 2010.

Labuda W., Starosta R., Estimation of the influence of burnishing parameters on X5CrNi18-10 steel, Solid State Phenomena, Trans Tech Publication, Vol. 165, p. 300–305, Switzerland 2010.

Labuda W., Starosta R., Dyl T., Estimation of the influence of burnishing parameters on steel X5CrNi1810 surface layers strengthening and roughness changes, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 3, p. 259–267, Warszawa 2008.

Starosta, R., The influence of plastic strain on the corrosive properties of plasma sprayed intermetallic NiAl and Ni3Al coatings, Solid State Phenomena, Vol. 165, p. 165–177, Switzerland 2010.

Przybylski W., Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.

Przybylski W., Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.

Citation pattern: Labuda W., Charchalis A., Preliminary research on tribologic wear of marine pump shaft pins, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 81, pp. 55-62, 2013

BibTeX     EndNote