Europejskie systemy kontroli i śledzenia ruchu statków – geneza, zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju

EU Vessel Traffic and Maritime Monitoring System – the genesis, functioning development prospects

Joanna Szcześniak         Adam Weintrit         

Abstract: 

The paper describes the European Maritime Vessel Traffic and Monitoring System, its genesis, subsystems, functioning and development prospects. The first section describes the genesis, the main objectives and tasks of the European Maritime Safety Agency EMSA. Then Authors describe five supported by EMSA marine operating systems: SafeSeaNet Coopeartive the EU LRIT Data Centre, the International LRIT Data Exchange, the CleanSeaNet Data Centre and THETIS and the sixth - the Maritime Integrated Data Environment, IMDatE, which is expected to complete construction by the end of 2012.

Streszczenie: 

W artykule opisano europejski system kontroli ruchu statków i monitoringu morskiego (EU Vessel Traffic and Maritime Monitoring System), jego genezę, podsystemy, zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju. W części pierwszej opisano genezę, główne cele i zadania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Morza EMSA (European Maritime Safety Agency). Następnie przedstawiono pięć obsługiwanych przez EMSA morskich systemów operacyjnych: SafeSeaNet, the EU LRIT Coopeartive Data Centre, the LRIT International Data Exchange, the CleanSeaNet Data Centre oraz THETIS oraz szósty – the Integrated Maritime Data Environment, IMDatE, którego ukończenie budowy spodziewane jest pod koniec 2012 r.

Issue: 
Pages: 
78
92
Download full text in pdf: 
References: 

Bibik Ł., SafeSeaNet, the European Vessel Traffic Monitoring and Information System – prezentacja, Lizbona, czerwiec 2012.

Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of The Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC.

Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements.

Directive 2009/16/EC Of The European Parliament and of The Council of 23 April 2009 on port State control.

Directive 2009/123/EC Of The European Parliament and of The Council of 21 October 2009 amending Directive 2005/35/EC on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements.

European Maritime Safety Agency (EMSA) Work Programme 2012.

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). International Maritime Organization, London 2012.

Projekt rezolucji Rady w sprawie europejskiego banku danych pochodzących z systemu dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków (LRIT).

Rezolucja Rady Europejskiej, Luksemburg, 1–2 października 2007 r. – Europejski bank danych pochodzących z systemu dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków.

Steinerts G., Effectiveness of the European Maritime Policy Instruments, TransNav – International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2012, vol. 6, no. 2, s. 271–276.

http://europa.eu

http://www.emsa.europa.eu

Citation pattern: Szcześniak J., Weintrit A., Europejskie systemy kontroli i śledzenia ruchu statków – geneza, zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 77, pp. 78-92, 2012

BibTeX     EndNote