Wyładowanie mikrofalowe (915 MHz) dużej mocy w argonie pod ciśnieniem atmosferycznym

High power microwave discharge in argon (915 MHz) at atmospheric pressure
Abstract: 

In this paper we present results of spectroscopic study of atmospheric pressure microwave argon plasma at high flow rate. The plasma was generated in resonant cavity type microwave plasma source operated at 915 MHz. The aim of research was determination of electron excitation temperature, plasma temperature and electron number density.

Streszczenie: 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów spektroskopowych wyładowania mikrofalowego w argonie pod ciśnieniem atmosferycznym. Badania przeprowadzono dla wyładowania mikrofalowego podtrzymywanego mikrofalami o częstotliwości 915 MHz w mikrofalowym aplikatorze plazmy typu rezonator wnękowy. Na podstawie uzyskanych wyników określono temperaturę wzbudzenia elektronowego, temperaturę cząstek ciężkich plazmy oraz koncentracje elektronów.

Issue: 
Pages: 
181
192
Download full text in pdf: 
References: 

Brablec A., Kapicka V., Sicha M., Klima M., Slavicek P. i in., The Hight Pressure Torch Discharge Plasma Source for Working in the Liquid Environmenet, International Symposium On High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, Hakone VI, Cork, Ireland, 1998.

Chemia plazmy niskotemperaturowej, red. K. Orłoś, WTN, Warszawa 1983.

Czernichowski A., Metody spektralne wyznaczania temperatury plazmy termicznej, Postępy Fizyki, t. XV, z. 2, 1964.

Hong Y., Shin D., Lee S., Kim Y., Lee B. i in., Generation of High-Power Torch Plasma by a 915-MHz Microwave System, IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 39, 2011, No. 10.

Hrycak B., Jasiński M., Mizeraczyk J., Spectroscopic investigations of microwave microplasmas in various gases at atmospheric pressure, European Physical Journal D 60, 2010, s. 609–619.

Iza F., Hopwood J., Split-Ring Resonator Microplasma: Microwave Model, Plasma Impedance and Power Efficiency, Plasma Sources Science Technology, Vol. 14, 2005, s. 397–406.

Izarra Ch., UV OH spectrum used as a molecular pyrometer, Journal Physics D: Applied Physics Vol. 33, 2000, s. 1697–1704.

Janca J., Tesar C., Spectral Diagnostics of Gliding Hight-Pressure Glow Discharges, International Symposium On Hight Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, Hakone V, Milovy, Czech Republic, 1996.

Jasiński M., Mizeraczyk J., Zakrzewski Z., In Proceedings of the XVth International Conference on Gas Discharges and their Applications, Toulouse, France, 2004.

Kang J.G., Kim H.S., Ahn S.W., Uhm H.S., Development of the RF Plasma Source at Atmospheric Pressure, Surface & Coating Technology, Vol. 171, 2003, s. 144–148.

Kikuchi T., Hasegawa Y., Shirai H., RF Microplasma Jet at Atmospheric Pressure: Characterization and Application to Thin Film Processing, Journal Physics D: Applied Physics, Vol. 37, 2004, s. 1537–1543.

Kim J., Terashima K., Microwave Excited Nonequilibrium Atmospheric Pressure Microplasmas for Polymer Surface Modification, Proc. APSPT-4, 2005, s. 324–327.

Kopecki J., Kiesler D., Leins M., Schulz A., Walker M. i in., Investigations of a high volume atmospheric plasma torch at 915 MHz, Surface & Coatings Technology, Vol. 205, 2011, s. 342–346.

Kopecki J., Kiesler D., Leins M., Schulz A., Walker M. i in., Investigations of a novel plasma torch at 915 MHz, 36th EPS Conference on Plasma Physics Sofia, Bulgaria, June 29–July 3, 2009 ECA Vol. 33E, O-5.065, 2009.

Lazzaroni C., Chabert P., Rousseau A., Sadeghi N., Sheath and electron density dynamics in normal and self-pulsing regime of a micro hallow cathode discharge in argon gas, European Physical Journal D 60, 2010, s. 556–563.

Rabat H., Izarra Ch., Check of OH rotational temperature using an interferometric method, Journal Physics D: Applied Physics, Vol. 37, 2004, s. 2371–2375.

Sismanoglu B.N., Grigorov K.G., Caetano R., Rezende M.V.O., Hoyer Y.D., Spectroscopic measurements and electrical diagnostic of microhallow cathode discharges in argon flow at atmospheric pressure, European Physical Journal D 60, 2010, s. 505–516.

Sismanoglu B.N., Grigorov K.G., Santos R.A., Caetano R., Rezende M.V.O. i in., Spectroscopic diagnostics and electric field measurements in the near-cathode region of an atmospheric pressure microplasma jet, European Physical Journal D 60, 2010, s. 479–487.

Stonies R., Schermer S., Voges E., Broekaert J.A.C., A New Small Microwave Plasma Torch, Plasma Sources Science Technology, Vol. 13, 2004, s. 604–611.

http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html.

Citation pattern: Miotk R., Jasiński M., Mizeraczyk J., Wyładowanie mikrofalowe (915 MHz) dużej mocy w argonie pod ciśnieniem atmosferycznym, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 75, pp. 181-192, 2012

BibTeX     EndNote