Prototypowe urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów

A prototype femtosecond laser system for precise micromachining

Katarzyna Garasz         Robert Barbucha         Marek Kocik         Mateusz Tański         Jerzy Mizeraczyk    https://orcid.org/0000-0002-5173-3592     

Abstract: 

This paper presents a prototype device for laser micromachining of materials. The device uses a femtosecond fiber laser based on the Yb: KYW crystal. The use of ultrashort laser pulses in the micromachining of materials offers a great advantage over a long-pulse Ultra-short laser pulses have a unique capacity to interact with different materials without transferring heat to the area surrounding the target. This allows very precise and pure laser-processing, clean cuts and sharp edges.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie do laserowej mikroobróbki materiałów. Urządzenie to wykorzystuje femtosekundowy laser światłowodowy oparty na krysztale Yb:KYW. Wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych w mikroobróbce materiałów oferuje dużą przewagę nad mikroobróbką długoimpulsową ze względu na zminimalizowanie szkodliwego wpływu oddziaływań cieplnych. Pozwala to na bardzo precyzyjne i czyste cięcia oraz wysoki stopień gładkości krawędzi obrabianych materiałów.

Issue: 
Pages: 
149
156
Download full text in pdf: 
References: 

Abramczyk H., Wstęp do spektroskopii laserowej, PWN, Warszawa 2000.

Chichkov B.N., Momma C., Nolte S., Alvensleben F. i in., Femtosecond, picosecond and nanosecond laser ablation of solids, Applied Physics A, No. 63, Springer-Verlag, 1996.

Diels J.C., Rudolph W., Ultrashort Laser Pulse Phenomena, Elsevier Inc., Oxford 2006.

Fedorenko L., Medvidb A., Yusupov M., Yukhimchuck V. i in., Nanostructures on SiC surface created by laser microablation, Applied Surface Science, No. 254, Elsevier Inc., 2008.

Mahalik N.P., Micromachining and Nanotechnology, Springer Science, New York 2006.

Martinez O.E., 3000 Times Grating Compressor with Positive Group Velocity Dispersion: Application to Fiber Compensation in 1.3-1.6 µm Region, IEEE Journal of Quantum Electronics, 1987, No. 23.

Ready J.F., Industrial Applications of Lasers, Academic Press, San Diego 1997.

Ziętek B., Lasery, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2009.

Citation pattern: Garasz K., Barbucha R., Kocik M., Tański M., Mizeraczyk J., Prototypowe urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 75, pp. 149-156, 2012

BibTeX     EndNote